Home

Římská antická literatura

ŘÍM 1.období archaické2.období klasické (asi 2. pol. 1. stol. př. Kr.)3.období vlády císaře (Římská antická literatura, Literatura referát Antická literatura - řím. Základní informace. Římská kultura. rozvíjí se souběžně s řeckou a později od ní přebírá mnoho znaků (např. latinku) římská literatura: období Římská antická literatura - období archaické,klasické,období vlády císaře Augusta,období stříbrné-do vlády císaře Trajána, období úpadku. Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - ! SHOP!. ANTICKÁ ŘECKÁ A ŘÍMSKÁ LITERATURA = literatura starověkého Řecka a Říma, základ evroé vzdělanosti, dodnes inspirační zdroj Řecká literatura - 8.st.př.n.l. - 2.a 1.st.př.n.l., do expanze Říma prehistorická fáze - ústní lidová slovesnost - mýty (báje

Římská literatura. Římané měli literaturu součástí ústní slovesnosti. Ve 3. stol. př. Kr. se objevuje první zapsaný text. Hrdiny jsou zamilovaní mladíci, dívky, které upadly do otroctví, nevěstky, prohnaní otroci, zklamaní otcové a lakomci. Římané také založili satirickou poezii. 1) období archaické (3. - 1 II. ŘÍM 1. Archaické období - římská komedie: Titus Maccius Plautus - Komedie o hrnci, Lišák (Antická literatura - Řím, Literatura referát Jméno: Řecká a římská antická literatura Přidal(a): Eliška Klimtová Řecko. Archaické období (8.- 6. st.př.n.l.) Homér. Ilias a Odyssea - eposy; oba eposy jsou nejrozsáhlejším souborem řeckého bájeslov ANTICKÁ LITERATURA (8. st. př. l. - 5. st. n. l.) - antická kultura: Staré Řecko, Římská říše - Řekové - výhodná zeměpisná poloha - na rozhraní egyptské, mezopotámské a staroegyptské literatury x Římané si Řeky podmanili => přebírají písm

ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj. ŘECKÁ ANTICKÁ LITERATURA. Řekové jsou tvůrci první evroé literatury, zakladatelé evroého slovesného umění.Vytvořili originální literaturu, která je spjata s národním životem až do doby Alexandrovy, poté se odcizila národu a pěstovali ji i Neřekové Literatura starověkého Řecka obsahuje řecké písemné památky od nejstarších dob, tj. od 8. století př. n. l. až do roku 529, kdy Justinián I. uzavřel poslední filosofickou školu v Athénách.Tyto památky jsou psány několika dialekty, které se souhrnně označují jako starořečtina.. U řecké literatury je značný problém vymezit co patří do literatury řecké a co do. Antická literatura 1.tisíciletí př. n. l. až polovina 1.tisíciletí n. l. v oblasti Středomoří mírné klima, blízkost vyspělých civilizací - ovlivněni v počátcích literaturou Blízkého východu, otevřená krajina - otevřená mysl, rychlý vývoj společnosti, Řekové a Římané utvořili základ pro další Evropan

Římská antická literatura - Literatura - Referáty Odmaturu

Římská literatura Římská čerpala z řecké; nejen nměty, ale i koncepce,témata(týkalo se to všech druhů umění) římané měli asi od 7.stol.B.C. Písmo pro úřední záležitosti -soustředili se naa budování státu - až po rozmachu římské literatury změn LATINSKÁ ŘÍMSKÁ LITERATURA - není tak bohatá a původní jako Řecká, dlouho přebírali z řecké kultury témata a útvary - nejdříve ústní slovesnost- neovlivňovala tolik písemnictví - v období kdy se Řím rozléhal po celé Itálii, byla vyvinuta otrokářská společnost - Římané rozšířili antiku po celé Evrop

Latinská římská literatura není zdaleka tak bohatá ani původní jako literatura řecká. Dlouho přebírala hotové útvary a témata od vyspělé literatury řecké. Uměleckého vrcholu dosáhla teprve v prvních desetiletích císařství (konec 1. stol. př. Kr.) Antická literatura(2.) Literatura ø 63.1% / 3503 × vyzkoušeno; Antika (Řecko) Literatura ø 68.2% / 803 × vyzkoušeno; Starověká literatura Literatura ø 42.1% / 7467 × vyzkoušeno; Antigona Literatura ø 66.9% / 1754 × vyzkoušeno; Světová literatura Literatura ø 69.9% / 2481 × vyzkoušeno; Staré řecké báje a pověsti Literatura Římská literatura - i římská literatura se dělí do čtyř období - staré, vrcholné, stříbný věk a období úpadku - jazykem je latina a je zde patrný vliv řecké kultury - rozvoj prózy, komedie a ŘEČNICTVÍ! a) Období staré (ve 3. st. př. n. l.) - v tomto období vznikají hlavně komedie - Titus Maccius Plautu Antická literatura. 12.05.2015 21:09. Římská literatura. V době, kdy řecká kultura dosáhla vrcholu, byli Latinové, předkové Římanů, polokočovným kmenem pastevců a lovců. Latinská římská literatura nebyla tak bohatá jako řecká, od níž dlouho přebírala hotové útvary i témata..

Středoškolské vzdělávání a gymnázia » Všeobecné vzdělávání » Český jazyk a literatura: Šablona Šablony SŠ » Šablona III/2: Hodnocení. Odborník. Uživatelé. Doporučte DUM. Citujte DUM. Klikněte ZDE. Antická literatura: Římská literatura. www.dumy.cz [online]. 8.9.2013, [cit. 29.9.2020]. Dostupný pod licencí. Maturitní otázky - Český jazyk: Antická literatura. Přehled všeho, co musíte znát. StudentMag.cz Příprava k maturitě 2020 Maturitní otázky - Český jazyk: Antická literatura. Přehled všeho, co musíte znát Římská literatura. není tak bohatá a původní jako Řecká, dlouho přebírali z řecké kultury témata a. a) Římská literatura vrcholila až v 1. st. n.l. ANO - NE b) Komedii o hrnci napsal římský autor Plautus. ANO - NE c) Tacitus byl autor řečnických spisů. ANO - NE d) Římská antická literatura byla bohatší než ta řecká. ANO - NE e) V římském období se rozvíjelo drama a básnictví. ANO - NE 2 antická římská literatura. Římané jsou národ zaměřený na vojenství a mocenskou politiku. Byli ovlivněni kulturou Etrusků a Řeků. Římané navazují v literatuře na starořecké báje a pověsti, jsou zakladatelé dějepisecké literatury, vedou velmi podrobné evidence obyvatelstva, účetnictví a informace související se.

Římská antická literatura - MATURITA

Antická literatúra rímska. Posted by admin 24. January 2008 (3. stor. pred n. l. - 5. stor. n. l.) Rímska literatúra čerpala námety a formy z gréckej literatúry. V rámci rímskej literatúry sa tvorila dráma, poézia a próza (historická próza alebo satira) Antická literatútra (grécka a rímska literatúra) Antická literatúra Rozvíjala sa v období 9. storočie p.n.l. - 5. storočie n.l.. Do antickej literatúry.

2. Maturitní otázka Antická literatura - řecká a římská Antika - označení pro kulturu starověkého Řecka a Říma Základ evroé vzdělanosti a kultur Kým byla ovlivěna římská literatura? Řeky, Kréťany; Kréťany, Etrusky; Etrusky, Egypťany; Etrusky, Řeky; 5/10 Co psal Vergilius? epos; poezii; dramata; komedii; 6/10 Kdy žil Sókrates? 460 - 384; 457 - 356; 469 - 399; 465 - 386; 7/10 Z čeho čerpá hra Médea? z historické události; z mýtů o mořeplavcích; z mýtů o řeckých. Jste zde: Test park > Testy > Literatura > Antická literatura - Řím Antická literatura - Řím. 1/10 Do jakého jazyka byla překládána řecká literatura v archaickém období? do němčiny; do praslovanštiny; do keltštiny; do latiny; 2/10 Jak se nazývá Vergiliovo dílo, které předpovídá spasitele

Antická literatura(2.) Literatura ø 63.1% / 3503 × vyzkoušeno; Antika (Řecko) Literatura ø 68.2% / 803 × vyzkoušeno; Světová literatura Literatura ø 69.9% / 2481 × vyzkoušeno; Staré řecké báje a pověsti Literatura ø 70.5% / 8487 × vyzkoušeno; Starověká literatura Literatura ø 42.1% / 7467 × vyzkoušen Římská antická literatura. ŘÍM. 1.období archaické 2.období klasické (asi 2. pol. 1. stol. př. Kr.) 3.období vlády císaře Augusta-zlatý věk římské literatury (31-14 př. Kr.) 4.období stříbrné-do vlády císaře Trajána (asi 1. stol. po Kr.) 5.období úpadku (do r. 476) 1. období archaick

Antická Řecká a Římská literatura, CJ - Český jazyk

Antická literatura - Galakti

 1. Antická literatura starověké Řecko a Řím období od 700 př. K. - konec 5. stol. po K. Řecká literatura je významnější (původnější) zachovaly se památky - ve větší míře - v jazykově lepší podobě literatura výrazem chápání světa nemyslitelná co je mimo literaturu odrážela myšlení a způsob život
 2. Římská literatura (3. st př. n. l. - 5. st. n. l.) ← dříve předpoklad rozvoje ÚLS . Řím = jedna z nejslavnějších říší světa. Římská říše za vlády císaře Traiana. obr. 1. zprvu království zrozené z mýtů a legend. Vlčice z římského Kapitolského muzea.
 3. Antická literatura Antická literatura - literatura starověkého Řecka a Říma - základ evroé vzdělanosti - dodnes inspirační zdroj. Řecká literatura. období archaické - do 6st.př.n.l. Homér - Ilias - Odyssear = téma trojské války Psaná ve verších Anakréónská lyrika - o víně, ženách o zpěv
 4. Ohodnoť materiál Římská antická literatura. Podobné materiály. Podobné materiály k materiálu: Římská antická literatura . Doba římská NATO severoatlantická aliance Konfucionismus, antická filozofie 1) Počátky světové literatury Antická kultura a literatura
 5. Antická literatura. a) eposy, bajky, poezie. Řecko - Dobré podmínky pro rozvoj kultury. Obchod a výměna informaci. Rozdělena Římská říše 475 - Zánik Římské říše. Livius Andronicus - Přeložil do latiny Odyssea Česká a světová literatura od konce 2.světové války do 60.let 20.století.
 6. ANTICKÁ LITERATURA literatura starověkého Řecka a Říma, základ evroé kultury a zdroj inspirace ŘECKÁ LITERATURA. EPIKA HOMÉR - nejznámější a nejstarší starořecký epický básník - eposy:. Ílias hrdinský válečný epos, psána hexametrem, líčí padesát jedna dní z desátého roku obléhání Tróje (Helena, Paris, Menelaos, Agamemnon, Achilleus, Hektor
 7. ŘÍMSKÁ LITERATURA - nejstarší evroá literatura - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky Periodizace: ANTICKÁ LITERATURA Created Date: 9/11/2014 11:39:21 AM.

Antická literatura - Řím - Literatura - Referáty Odmaturu

 1. Test - Antická literatura, řecká a římská literatura. Otázka 9.: Láska k dívce Lesbii je tématem básní římského básníka, jímž byl
 2. Antická literatura Radka Holendová Literatura římská Literatura římská zahrnuje díla psaná latinsky, popř. řecky, a to až do zániku říše západořímské v roce 476. Počátky této literatury jsou známy pouze ve zlomkách, byly to písně obřadní a pracovní, veršované náhrobní nápisy, modlitby či pořekadla.
 3. Antická literatura římská literatura Archaické období - 3. st. př. n. l. Komedie - čerpá ze života obyčejných lidí (otroci, vojáci, milenci, všední život, jazyk lidových vrstev) Plautus - Lišák Pseudolus (o prohnaném otroku
 4. ŘECKÁ KULTURA A VZDĚLANOST Archaické období* ( od nejstarších dob - 6. stol. př. n. l. ) Písmo 24 znaků, jenom hlásky, převzato od Féničanů, později byli přidány i samohlásky Školský systém poprvé v dějinách, na svou dobu velmi dokonalý, Ideál - člověk tělesně krásný a mravně ušlechtilý - platí dodnes, soukromé školy pro muže od 6 do 18 let.
 5. ANTICKÁ LITERATURA -úvod. ANTIKA. z lat. antiquitas = starobylost, starý věk. ANTIKAje označení pro kulturu starověkého Řecka a Říma . římská . kopie řeckého . Literatura v kostce pro SŠ.
 6. Slovník spisovatelů - Řecko: Antická, byzantská a novořecká literatura 1975, R. Dostálová. V abecedně uspořádaných heslech zachycuje významné řecké spisovatele, básníky, filozofy, publicisty i nejdůležitější anonymní díla řecké literatur od antiky až po dnešek. Slovník je uveden obsáhlou studií o hlavních vývo.
 7. Je označována literatura Starého Řecka a Říma, která položila základ evroé vzdělanosti. Řecká literatura. 8. - 8. stol.př.n.l. Období archaické. Epika: Homér - slepý básník, napsal dva velké eposy Ílias a Odysse

Řecká a římská antická literatura - literární období

Římská literatura. Vyvíjí se od 3.stol.př.Kr. po zánik říše r.476 po Kr./ Vznikla na základě setkání s vyspělými kulturami Etrusků a Řeků - vzory naplnili domácí tematikou. Římská literatura je psána latinsky latinkou /převzatou od Etrusků, kteří ji vytvořili z řecké alfabety/ antická kultura - dodneška považována za symbol něčeho krásného a dokonalého,staví na ní celé evrop. umění - základní rysy: vychází z mytologie, zaměřovala se především na člověka, vícebožství. antropomorfismus - podobnost lidstvu, božstvo bylo podobné lidem. víra v osud - fatalismu

ANTICKÁ LITERATURA. souhrnný název pro literaturu starověkého Řecka a Římské říše; Řecká literatura je starší a je původní. ˇ5ímská je mladší a částečně je převzata od Řeků. Nejstarší památky jsou mytologie- původně z Řecka, ale Římané je převzali a pozměnili jména Kategorie: Literatura Typ práce: Zápisky z hodin Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Antická literatura: Řecká literatura - Ilias, Odysea.

ANTICKÁ A ŘECKÁ LITERATURA - Studentske

Antická literatura Řecko a Řím měly dobré podmínky pro rozvoj literatury - mírné klima, zeměpisnou polohu na břehu Středozemního moře - rychlý hospod. a společenský život. Tyto národy navazovaly kontakty se starověkými civilizacemi Asie a Afriky. Umělecká slovesnost se člení do spousty druhů a žánrů Antická literatura přinesla za dobu své existence díla, která nejednou byla vzorem i pro umělce mnohem pozdějších dob a konečné byla období, jako např. humanismus, kdy antická literární díla byla pokládána za příklad přímo nedostiţitelný. Ve zvláštním vztahu k antice bylo i křesťanství, které uzrávalo v pozdn

S jazykom a písmom je úzko spätá literatúra, ktorá je prítomná takmer vo všetkých kultúrach. V staroveku sa ešte väčšina národov celkom dobre zaobišla bez literárnych textov v pravom zmysle slova Antické dějiny, kultura, vojenství a vzdělanost. Antický svět [ Přeskočit na obsah]Přeskočit na obsah CELÝ KURZ: ️ http://learntu.be/cestina-literatura-yt ️ 4. LEKCE ZDARMA: Antika z kurzu MATURITA Z ČEŠTINY - LITERATURA 1 od Tomáše Ficzy. O KURZU. Antická literatura - řecká literatura - římská literatura Řecká literatura: periodizace řecké literatury ? 1, archaické období ? 8. ? 6. stol. př. n.

Test: Starověká literatura. Vydáno dne 10.02.2012 od Jana Skřivánková. Test zaměřený na starověkou literaturu. Svou obtížností odpovídá středoškolské­mu učivu Řecká(antická) literatura se dělí do tří základních období - archaické, attické a helénistické Archaické období - 8. až 6.stol.př.n.l. - po prehistorické fázi , představované ústní lidovou slovesností, vyvinula se lyrika a epika. Nejstarší literární díla vznikala na území Malé Asie Šubrt, J., Římská literatura, Praha 2005. Tronskij, M. I., Antická literatura II, Římská literatura, Praha 1955. Požadavky na zakončení: ZS účast na přednáškách. LS kolokvium z dějin římské literatury, při němž má student prokázat základní přehled o římské literatuře od jejích počátků až po 5. stol. po Kr ANTICKÁ LITERATURA . Řecko . archaické období (8. - 6. století př. n. l.) epika: Homér - epos Ilias a Odyssea, epické dílo o trojské válce. Ilias - posledních 51 dní trojské války, ve které bojovali Řekové proti Trojanům. Trója ležela na pobřeží Malé Asie a říkalo se jí také jinak Ilion (odtud název Ilias)

Antická literatura - Český jazyk - Maturitní otázk

Řecká antická literatura - Sweb

Duchovní literatura (konec 5. st. - poč. 9. st.) vzdělanost a školství zpočátku v rukou církve => vznik děl hlavně s náboženskou tematikou; duchovní literatura byla sice ze začátku mnohem rozšířenější, s nástupem univerzit se ale její náskok zmenšoval; církevní směry patristika - literatura círk. otců (sv. Antická literatura. Řecko a Řím. Řecká literatura Archaická. 6. století př.n.l. Archilochos - elegie (píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěv) Sapfó - monodická lyrika (pro sólový zpěv, doprovod lyry) Anakreón - milostná píseň, pijácká (k pobavení) Ezop - Bajky (vyjadřují lidovou moudrost Kategorie: Zápisky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Antická literatura: Řecká literatura - Ilias.

Vladimír Salač (ed

Antická literatura, starořecká poezie a drama, starořecká próza, římská literatura a slovníček pojmů Antická literatura. Antická literatura: Řecká literatura - Ilias, Odysea, lyrická poezie - Sapfó, Anakreon, bajky, drama - tragédie - Aischylos (Oresteia), Sofoklés (Král Oidipus, Antigona,Euripidés (Médeia), komedie - Aristofanes (Mír, Lysistraté, Žáby). Zápisky z hodin literatury na téma Římská literatura. Antická literatura - řecká Úvod do studia jazyka Psychosociální aspekty interkulturality: listopad: Antická literatura - římská Literatura středověku, křesťanství a vývoj kultury v Evropě Staroslověnské písemnictví a latinská literatura na našem území Nauka o zvukové stránce jazyka (hláskosloví) prosine Antická římská literatura. V době rozkvětu řecké kultury byli Latinové, předkové Římanů, polokočovným kmenem pastevců a lovců pod vlivem Etrusků. Ve 3.st.př.n.l. ovládli Římané celou Itálii (vojenský národ). Latinská literatura už není tak bohatá jako řecká

1. období archaické Přibližně ve 3. stol. př. Kr. začíná do řeckých oblastí pronikat moc Říma. Římané přejímají a přizpůsobují hodnoty, které vytvořili Řekové. V období archaic.. M.2 Antická Literatura Kultura, vzdělanost a moudrost antického Řecka z níž čerpala později i římská kultura se stala jedním ze zakladatelů evroé civilizace

Literatura starověkého Řecka - Wikipedi

latinská literatura starověk starověký Řím 3. stol. př. Kr.-6. stol. po Kr. antická literatura římská literatura. Autor knihy. Gian Biagio Conte italská, 1941. Podobné knihy. Římská literatura 2005; Dějiny řecké literatury 2001; Kniha Dějiny římské literatury je v Antická literatura 1. ŘŘeckeckáá mytologiemytologie Antická literatura Řeckou mytologii tvoří soubor mýtů, příběhů o řeckých bozích, polobozích a bájných hrdinech, které se nejprve předávaly ústní básnickou tradicí a staly se součástí starořeckého polyteistického náboženství (polyteismus = víra ve vícero bohů) Antická literatura; Antická literatura II → rozbor Médeia; Antika - helénistické období, římská literatura; Středověká literatura; Středověká literatura II; Staroslověnské písemnictví; Latinské písemnictví; Počátky česky psané literatury; Literatura doby Karlovy I; Literatura doby Karlovy II → rozbor Nová rada. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > Ř > Římská antická filozofie Kapitola II: Římská literatura; Kapitola III: Bible jakožto literatura; Kapitola IV: Pozdně antická literatura; Římská literatura. Počátky římského písemnictví.

římská antická civilizace Other term: římská civilizace civilizace antická římská civilizace římská See also: řecká antická civilizace (g) antická civilizace Linking entry: ancient Roman civilization Conspect: 316.7 - Sociologie kultury. Kulturní život Collection kind: Subject terms file References (2) - Subject terms file. VY_32_INOVACE_CJ0311 - Antická literatura VY_32_INOVACE_CJ0312 - Český renesanční humanismus VY_32_INOVACE_CJ0313 - Český romantismus, počátky realism Antická literatura a její vliv na další vývoj evroé kultury - 8. stol. př. n. l. až 5 stol. n. l. - antickou literaturou je nazývána kultura starého Řecka a Říma - stala se základem veškeré evroé kultury - prosazuje harmonii mezi krásou duševní a tělesnou - kalokagathi

PPT - Antická kultura PowerPoint Presentation, free

Antická literatura - český jazyk literatura online

Vyhledávání: římská antická civilizace Doporučená témata mezi výsledky: římská antická civilizace (322) ancient Roman civilization (186) dějiny (74) antika (63 latinská starověká literatura (16) panovníci (15. Antická literatura - rozdělení 1. Řecká literatura 2. Římská literatura Řecká alfabeta Římské písm a) životopisná literatura b) Nový zákon ( viz nejstarší písemnictví ) V. Římská literatura ( s. 106 - 113 ) 1. Základní etapy římské antiky A) Archaické období B) Klasické období a)) Publius OVIDIUS Naso C) Postklasické období. VI. Vybraná díla s ohledem na maturitní kánon. 1 1. Antická literatura Termínem antika označujeme časové období z Řeckého a Římského starověku, kdy byli vytvořeny významné kulturní hodnoty, a to zejména ve výtvarném umění, v literatuře, vědě, architektuře a filozofii. Antika usilovala o všestranný rozvoj člověka. Řecká literatura

Starověká literatura - římská a řecká - literární období

Maturitni otázky - imaturita

Latinská římská literatura

 1. 1) Řecká literatura · a) Archaistické období · b) Attické období · c) Helénistické období a) Archaistick é období. Nejstarší texty vznikaly v Malé Asii. Epika Ilias, Odyssea - za autora je považován Homér. Homér Illias → Je to epizoda z obléhání Tróje, kde řecký hrdina Achilles odmítá dále bojovat
 2. - vzniká římská komedie (z helénistické nové přidáním lidových prvků; hrdiny jsou ustálené lidské typy tzn. nevěstky, prohnaní otroci, lakomci, zamilovaní mladíci ; znaky frašky) - satira je jediný původní římský žánr. Plautus - 251-184 pnl., představitel římské komedi
 3. Římská literatura jakožto literatura helénistická Z pozdějších alexandrovských románů vyšla raně středověká verze Leona Archipresbytera v souboru Antická próza - Láska a válka (1971). Argonautika Apollónia Rhodského vyšla česky nově roku 2013. Kupodivu byl však jen přetištěn starý překlad Josefa.

Antická literatura - Literatura — testi

 1. ARABSKÁ LITERATURA Korán - základní text islámu, zachycuje zjevení proroka Muhammada Tisíc a jedna noc - soubor lidových vyprávění princezny Šeherezády . Antická literatura. 14.stol.př.n.l. - 4.stol.n.l. Literatura starověkého Řecka a Říma. Základ vzdělanosti celé Evropy
 2. Pětisetstránková Římská literatura Jiřího Šubrta plnou měrou naplnila desiderát, který české země pociťovaly téměř sedmdesát let. Šubrtův text, který prozrazuje filologickou erudici i hluboké literárně teoretické znalosti, představuje českým čtenářům latinskou literární historii od ústní tradice až po.
 3. Antika na Facebooku. Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou
 4. 18. Přední osobnosti české povál. poezie. 19. Skupina 42. 20 .Česká poezie 60. le
 5. Římská literatura. latinská, většinou nepůvodní (vliv řecké literatury) dělí se na období - archaické Předchozí příspěvek Antická literatura; Mohlo by se vám líbit... Jan Amos Komenský (Comenius) Ota Pavel, Ota Popper (1930-1973) DEMOKRATICKÝ PROUD
 6. Sleduje Tita M. Plauta, Publia a Senecu, rozpracovává zlatý věk římského básnictví (Ovidius, Vergilius, Horatius) i zlatý věk římské prózy (Caesar a Cicero). Předchozí maturitní otázku naleznete zde Starověká literatura mimo Evropu - maturitní otázka 8/31, následující Renesance a humanismus - maturitní otázka 10/31
 7. Digitální učební materiál. Antická literatura. Římská literatura. Mgr. Věra Winklerová. listopad 2013. Digitální učební materiál. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0606 Název programu OP 1.5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu Inovace vzdělávacího procesu Číslo materiálu VY_32_INOVACE-7-19-CJL-20 Název školy Střední zdravotnická škola, Brno.

Římská literatura - Český jazy

 1. římská antická filozofie Other term: filozofie antická římská antická římská filozofie See also (g) antická filozofie Linking entry: Roman philosophy Conspect: 14(3) - Antická, starověká filozofie Collection kind: Subject terms file References (3) - Naučná literatura (1) - Učebnic
 2. Římská antická literatura Literatura 19. a 20. století Světová Literatura 1. polovina 20.století Světová literatura 2. poloviny 20. století Literatura s prvky sci-fi Absurdní literatura Literatura v době okupace Literatura přelomu století (19. - 20.) - moderna 23. Světová literatura druhé poloviny 20. století 14
 3. Attická literatura. Sofokles. Král Oidipus. Stal se vzorem osudové tragédie, Théby trpí za zločiny nevědomky spáchané Oidipem ( vražda otce a incest s matkou) Oidipus se oslepí, aby neviděl následky hrůz, jichž se dopustil. Římská literatura. Archaické období. Plautus - Komedie o hrnci ( čerpá náměty z obyčejného.
 4. Antická literatura, starořecká poezie a drama, starořecká próza, římská literatura a slovníček pojmů. Nehodnoceno Napsal David Čápka Lekce 3 - Slovní zásoba a význam slov
 5. Antická literatura se rozvíjí ve starověkém Řecku a Římě. Literatura starověkého Řecka převzala prvky z kultur starších, babylónské, fénické, egyptské. Kultura těchto národů dávno upadla v zapomnění a byla objevena až v 19.století - v té době byla některá písma rozluštěna
 6. Attická literatura . Sofokles. Ø Král Oidipus. Ø Stal se vzorem osudové tragédie, Théby trpí za zločiny nevědomky spáchané Oidipem ( vražda otce a incest s matkou) Ø Oidipus se oslepí, aby neviděl následky hrůz, jichž se dopustil. Římská literatura. Archaické obdob

Video: Antická literatura :: Mgr

Antická města. Stručný průvodce po starověkých antických městech, místech i muzejích na území bývalé Římské říše. Stručný průvodce po starověkých antických městech, místech i muzejích na území bývalé Římské říše orientální literatura Předního východu - sumerská - staroegyptská - hebrejská indická čínská perská antická řecká římská ORIENTÁLNÍ 1) SUMERSKÁ (Mezopotámie) oblast mezi řekami Eufrat aTigris, na přelomu 4. a 3. tisíciletí p.n.l. klínové písmo, (na hliněné destičky trojhranným rydlem) Chammurapiho zákoní Vyhledávání: římská antická civilizace Zobrazuji 1 - 10 z 34 pro vyhledávání: 'římská antická civilizace', doba hledání: 0,17s Výsledků na stránku. Seřadit podle. Vybrat vše . RSS Poslat emailem Uložit hledání. 1. 000669197. Knihy. Bauinschriften römischer Kaiser : Untersuchung zur Inschriftenpraxis und. Název: ŘECKÁ ANTICKÁ LIERATURA, ŘÍMSKÁ ANTICKÁ LITERATURA. Téma: antická literatura. Lektor/ka: Jiřina Koláčná. Datum:1.12. 2010. Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést

 • Hasičské hry ke stažení zdarma.
 • Laminované desky obi.
 • Zlatý řetízek cena.
 • Tajný život marilyn monroe.
 • Restaurace praha 3 koněvova.
 • Volnoletectví.
 • Www.mullermilch.de /gewinnspiel.
 • Mole překlad.
 • Dluh noz.
 • Senior assistant professor.
 • Dárek k 30 narozeninám pro kamarádku.
 • Lidská kostra popis.
 • Vana fortuna plus.
 • Havlis magnolie.
 • Botulotoxin v marmelade.
 • Mladší dospělost charakteristika.
 • Rýže s omáčkou bez masa.
 • Sneaker resell.
 • Vepřové masové kuličky.
 • Bmw b47.
 • Barbituráty.
 • Os tizen tv.
 • Bazar výčepní techniky.
 • Výhody císařského řezu.
 • Věšák látky vertikální žaluzie.
 • Skoda disky.
 • Jak vytisknout pdf.
 • Deflace geologie.
 • Valcha bělohorská.
 • Ztučnělá játra dieta.
 • Komoda praha.
 • Malá obytná auta bazar.
 • Cysta v pochvě.
 • Sds vrtak do zeleza.
 • Ikea otevírací doba svátky 2018.
 • Cestovatelský deník čr.
 • Alergie na slzy.
 • Poruchy poměru ventilace perfuze.
 • Clip rám panorama.
 • Battlefield 1 pc download.
 • Lotosový květ buddhismus.