Home

Časopis geografie citace

Starting with the Issue 113/1 (2008), Geografie has been registered at the Web of Science, specifically in the database of the Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Social Science Edition. Since 2009, Geografie has been a journal with an impact factor. Impact Factor 0.957 (2019) 1.008 (5 years Časopis Geografie, který patří k nejstarším periodikům vydávaným ve střední Evropě. Vychází kontinuálně již od roku 1895. Od roku 2008 je indexován ve světové databázi Web of Science (Social Science Citation Index, Journal Citation Reports / Social Science Edition). Aktuální výše impakt faktoru (IF) pro rok 2019 je 0,957 Knihovna geografie. vedoucí pracoviště: PhDr. et Mgr. Eva NOVOTNÁ novotn48@natur.cuni.cz 221 95 13 55 Albertov 6, 2. patro, dveře 213 Geografická sekce Přf U Geografie Pokyny pro autory 4 Citace kapitoly z knihy: MARCOU, G. (1993): New tendencies of local government development in Europe. In: Bennet, R. J. (ed.): Local government in the new Europe. Belhaven Press, London, New York, 51-66. Citace z internetového zdroje

Pozn.: Citace článku nikdy neobsahuje hypertextový odkaz, i když článek byl stažen z internetu. 1. PŘÍKLAD Vzorový článek (odkaz na plný text zde): Správný formát citace pro výše uvedený článek: Križan, L. a Baar, V. (2018). Indické geopolitické myšlení. Geografie, 123(4), 507-527. ISSN: 1212-0014 > Historická geografie; Historická geografie Časopis Historická geografie profiluje historickou geografii jako obor se širokým spektrem témat, metod a pramenů. Sleduje nové náměty a perspektivy historickogeografického výzkumu i rozpracované projekty historické geografie. Vychází od 1. ledna 1968

V případě opisu části věty, celé věty či celé pasáže textu (přímé citace se ovšem doporučuje používat pouze v menším rozsahu) musí být přímá citace uvedena v uvozovkách a za ní zařazen odkaz na literaturu/zdroj (příjmení autora a rok publikace) včetně strany, odkud byla citace převzata. Příklad: Hampl (1996, s Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF Citace v poznámkách Vzor: Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze, fond E. Engel (dále LA PNP, f. Engel), kart. 26, složka Exekutivní výbor pravice. Josef PEKAŘ, Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921, s. 19

Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost, Geografie a škola Bibliografické citace musí odpovídat následujícím vzorům: Citace článku z časopisu: KUČERA, Z. (2011): Rozmanité cesty regionální geografie. Geografické rozhledy, 20(5), 14-18 Portaro - Webový katalog knihovny. Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročník Katedra geografie na PF JU. Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích je jediným univerzitním pracovištěm v Jihočeském kraji poskytujícím výuku bakalářských a magisterských studijních oborů geografie

Home page Geografie

Sociologický časopis, 1996, roč. 32, č. 4, s. 495-496. Elektronické zdroje Citování elektronických zdrojů je kapitola sama pro sebe a upravuje ho druhá část normy ISO 690, tedy ISO 690-2 ( ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna Připomínkovali: Eva Bratková, Dagmar Čerňová, Věra Eliášová Časopis je určen dalšímu vzdělávání pedagogů působících v praxi středních i základních škol, studentům geografie a učitelství geografie na českých univerzitách, eventuálně dalším zájemcům o problematiku geografického vzdělávání, o soudobou geografii, environmentalistiku a aplikovanou pedagogiku Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Oznámenia : Neboli vydané žiadne oznámenia zaměření: geografie dopravy, sídelní a regionální systémy, sociálněgeografická regionalizace . vyučované předměty: Sociální geografie I. (geografie sídel) Sociální geografie III. (geografie dopravy, geografie služeb, geografie cestovního ruchu) Sociální geografie České republiky; Úvod do studia geografie II Zemský magnetismus, geodesie, geografie: Klíčová slova: urban ladscape; geography teaching; panoramic sketch; didactic image Přiložené soubory: Hofmann_Svobodova_Nitra-final.doc; Popis: Terénní výuka v městské krajině není v českém školství běžná

Časopis Geografia, ročník 20, číslo 3/2012 Majerová Adresa redakcie 80/ Volebné systémy na Slovensku z pohľadu politickej geografie Časopis Geografia Štefánikova 49 Daniel Gurňák, Roman Mikuš 814 73 Bratislava Telefón: 02/524 927 51 85/ Interaktívna tabuľa vo výučbe geografieČasopis vychádza štvrťročne.. Geografický časopis vychádza štvrťročne ako Open Access. Príspevky v časopise sú šírené pod licenciou Creative Commons 4.0 Atribution-NonCommercial. Publikované články alebo ich časti je možné opakovane používať za predpokladu, že budú uvedené mená autorov a budú slúžiť len na nekomerčné účely

Geografie

Vytvořte si citaci Generátor Citace

 1. Historický ústav Akademie věd České republiky
 2. Pokyny pro autory Geografické rozhled
 3. Geografický časopis - Portaro - katalog knihovn
 4. PF JU - Katedra geografie
 5. Geografický časopis Masarykova univerzit

Časopis KamPoMaturitě

 1. Předplatné časopisu Geografické rozhledy - SEND
 2. SVI FgÚ - Hodnocení vědeckých časopis
 3. Jak správně citovat - VysokéŠkoly
 4. Publikace - Česká geografická společnos
 5. Metodika tvorby bibliografických citací Masarykova

Geografi

 1. Využití panoramatického náčrtku ve výuce geografie
 2. Časopis Geografia, ročník 20, číslo 3/201
 3. SAV - Veda a výskum - Časopis
 4. Geografické a geologické časopisy a e-ziny • Odkazy
 5. ‪Josef Bernard‬ - ‪Google Scholar

Video: Word - citace zdrojů

 • Těšit se na německy.
 • Tuning cars online 3d.
 • Cleamen 410 5l.
 • Fitness karolina.
 • Pele.
 • Kdy aplikovat inzulín.
 • České osobnosti ženy.
 • Jak zbavit dite tremy.
 • Historie leteckých motorů.
 • Warner bros sverige press.
 • Výpočet et kola.
 • Ichtamol seborea.
 • Mikromilimetr.
 • Takigakure.
 • Rhaegara targaryena.
 • Zánět úponů šlach.
 • Punčocháče s puntíky.
 • Kniha minecraft.
 • Tuscany waterfalls.
 • Zkouška sirén.
 • Html odkazu.
 • Nova action program kobra 11.
 • Bezkontaktní myčka tlak.
 • Fyzikální chemie.
 • Účesy 2018 muži.
 • Welsh language.
 • Youtube videa letecke katastrofy.
 • Tuning sraz hradec králové 2017.
 • Vodní fotbal pronájem brno.
 • Yamaha xvz 1300 royal star recenze.
 • Vga calibration image.
 • Windows vista business free upgrade to windows 10.
 • H2o stačí přidat vodu 4.
 • Jak léčit kvasinky u psa.
 • Vyhledávání podle fotky.
 • Prikazy v dos.
 • Hodnota libry v 19. století.
 • Zesvětlit tmavý pokoj.
 • Výstavba skleníku.
 • Mupirocin mast.
 • Amazonka ústí.