Home

Potápník obecný

Potápník vroubkovaný je vynikající plavec i letec. Dokáže tak osídlovat nové nádrže. Žije téměř v celé Evropě (včetně ČR), Severní Americe, severní Asii a v Japonsku. Najdeme jej ve sladké vodě, nejčastěji v blízkosti pobřeží a vodních rostlin. Vyskytují se i poměrně vysoko v horách, až do 2500 m n. m. V. Potápník. Potápníci jsou důležitou a zajímavou součástí života v téměř každé tůni. Hrají podstatnou roli v potravních řetězcích, konzumují mršiny a redukují i množství například larev komárů a dalšího nepříjemného hmyzu. Naši pozornost a ochranu si proto určitě plně zaslouží Potápník vroubený se vyskytuje ve většině Evropy od Skandinávie po Středozemí (s výjimkou Pyrenejského poloostrova a Řecka), dále na východ přes celou Asii až po Japonsko a v Severní Americe. V horách vystupuje až do 2500 metrů nad mořem • Potápníkovití: potápník vroubený • Mrchožroutovití: vajíčka kladou na mršiny, hrobařík obecný • Kovaříkovití: kovařík krvavý • Sluněčkovití: slunéčko sedmitečné • Potemníkovití: potemník moučný (larvy = moučné červy) • Vrubounovití: mají býložravé larvy = ponravy, chroust obecný potápník vroubený (Dytiscus marginalis) - až 5 cm, světle žlutý okraj krovek; čeleď vírníkovití (Gyrinidae) vírník obecný (Gyrinus substriatus) - maximálně do 1 cm, u hladiny; čeleď vodomilovití (Hydrophilidae) - vodní, imága se živí rostlinnou stravou vodomil černý (Hydrous piceus) - dva páry plovacích noho

Potápník vroubený - Dytiscus marginali

Kapitolky o havěti — Česká televiz

potápník vroubený kovařík zelený. slunéčko sedmitečné. zlatohlávek zlatý. chroust obecný. tesařík alý. roháč obecný. chrobák lesní. Hmyz (vážky, komáři, brouk potápník atd.) KAPR OBECNÝ. Kapr je vodní živočich. Svým tělem dobře rozráží vodu. Pohybuje se pomocí ocasu a ploutví. Nejmohutnější z nich je ploutev ocasní. Kapr dýchá kyslík rozpuštěný ve vodě. Neustále otevírá bezzubá ústa, jimiž nasává vodu Prirodoveda 4.roc. Mikulková Gabriela 2014 odkazy. Brumlik Opakovat. EKOSYSTÉM RYBNÍK - ŽIVOČICHOV humr obecný. langusta obecná, garnát obecný, krevety - delikatesy. MNOHONOŽKY. drobní, žijí v zemi, tělo na průřezu kulovité, na každém článku 2 páry končetin, dýchají vzdušnicemi, býložravci. (při ohrožení vypouští čpavou tekutinu), potápník vrouben. páteříček obecný potápník vroubený střevlík měděný světluška menší svižník polní tesařík alý tesařík obecný zlatohlávek zlatý.

a) losos obecný. b) pstruh obecný. c) hlavatka obecná. 3. O jaký druh živočicha se jedná? a) potápník vroubený. b) splešťule blátivá. c) blešivec obecný. 4. Který z uvedených orgánů kapr nemá? a) žaludek. b) hltan. c) jícen. 5. Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka? a) plotice obecná. b) kapr obecný. Materiály pro žáky ZŠ. Úvodní stránka; Obrázky k prohlížení; Zajímavé odkazy; Testy - přírodopi potápník vroubený-dospělec i larva se živí drobnými vodními živoichy hrobařík obecný -ochlupené krovky světluška větší slunéko sedmitené -živí se mšicemi kovařík obilní chroust obecný -larva (ponrava) okusuje kořínky rostlin tesařík alý -zákonem chráněn Biologická olympiáda, 52. ročník, školní rok 2017-2018, kategorie C a D Seznam organismů 3 KRYTOSEMENNÉ DŘEVINY bez černý, brusnice borůvka, brusnice brusinka, buk lesní, citlivka stydlivá, dřišťá

Zápis do sešitu Savci •většina má tělo pokryté srstí •rodí živá mláďata, která po narození sají mateřské mléko •mnoho savců člověk zdomácněl •člověkpatří mezi savce •divocí savci: ježek východní, krtek obecný, králík divoký, myš domácí, křeček polní, vlk obecný, kočka divoká, rys ostrovid, medvěd hnědý, lasice kolčava, tchoř tmavý roháč obecný střevlíci, slunéčka potápník, vodomil bramborovými listy larvy páteříčka sněhového. Urči zástupce na obrázku. Urči zástupce na obrázku Vodomi Podrobně ke kořenové čističce Historie a financování výstavby čistírny. 1966: Pod Hostětínem byla na potoce Kolelač, protékajícím obcí, postavena vodárenská nádrž Bojkovice. V celém povodí přehrady je Hostětín jedinou vesnicí, a podle norem pro ochranu vodních zdrojů byla po dokončení přehrady v obci vyhlášena stavební uzávěra Vyhláška č. 166/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 200

Vyber správný obrázek živočicha nebo rostliny. Všechny otázky. Předchozí otázka Další otázk Zástupci: Svižník polní - dravci, chráněný druh Střevlík měděný - kovový lesk, dravec Střevlík zlatolesklý - dravec Potápník vroubený - vodní dravec Páteříček - na květech miříkovitých rostlin Světluška - světélkuje (luciferin), samička bezkřídlá Slunéčko sedmitečné - hubí mšice Hrobařík.

Potápník vroubený - larva. Potápník vroubený - imago. Čeleď Vírníkovití, Vodomilovití, Drabčíkovití . Vírník obecný Kožojed obecný - larva. Čeleď Slunéčkovití. Jen v ČR žije asi 130 druhů, mezi nejznámější patří potápník vroubený Dytiscus marginalis či potápník široký Dytiscus latissimus. Jedincí dosahují délky od 2mm do 4cm v závislosti na druhu. Gyrinidae (vírníkovití) Další významnou čeledí je čeleď Gyrinidae neboli vírníkovití. Zástupci jsou tělem velmi podobní.

Lýkožrout smrkový. Napadá živé stromy. Je to dřevokazný hmyz. Lapače s feromony. Video - kůrove bobovité hrách setý, fazol obecný, čočka kuchyňská, sója luštinatá, jetel luční, jetel plazivý, štírovník růžkatý, trnovník akát miříkovité mrkev, petržel, miřík celer, kopr vonný, bršlice kozí noh potápník vroubený - vodní dravec hrobařík obecný - čistí přírodu od mrtvých živočichů páteříček obecný světluška - světélkují, léta jen sameček slunéčko sedmitečné - užitečný (živí se mšicemi) kovařík obecný zlatohlávek zlatý chroust obecný - létají večer. Potápník vroubený. délka videa 12:03. Potápníci jsou důležitou a zajímavou součástí života téměř každé tůně. Hrají podstatnou roli v potravních řetězcích, konzumují mršiny a redukují i množství larev komárů a dalšího nepříjemného hmyzu

Potápník dvojčárý a potápník široký; Roháč obecný, tesařík obrovský, kovařík fialový a lesák rumělkový; Střevlík Menétriésův; Vážky Klínatka rohatá, klínatka žlutonohá a rod Cordulegaster; Motýli Motýli nejohroženějších druhů s omezenými počty populací; Obojživelníci a plazi. Obojživelníci; Plazi; Ryb Potápník (příkopník) - Acilius canaliculatus; Potápník rýhovaný - Acilius sulcatus; Potápník vroubený - Dytiscus marginalis; Pruhoštítec Graphoderus cinereus; Roháč obecný - Lucanus cervus; Slunéčko sedmitečné; Střevlík vrásčitý; Světluška větší - Lampyris noctiluca; Tesařík úzkoštítý - Agapanthia. potápník vroubený hrobařík obecný páteříček. světluška slunéčko sedmitečné potemník moučný kovařík zlatohlávek chroust tesařík roháč obecný chrobák mandelinkabramborová červotoč lýkoţrout smrkový nosoroţík kapucínek komár pisklavý ovád hovězí pestřenka moucha domác 27.7.2014 Potápník vroubený Jedovatá Žába. Loading... Unsubscribe from Jedovatá Žába? Roháč obecný-Lucanus cervus-Hirschkäfer-Stag beetle - Duration: 0:47 Brouci - potápník vrouben << Brouci - roháč obecný: Brouci - tesařík alý >> Seznam známek v tomto ročníku. Články z magazínu Infofila.cz. Rozprávky z poštového múzea - Prečo somárik tak veľmi plakal: Večer pred rozprávaním sa somárik veľmi rozplakal

Potápník vroubený (Dytiscus marginalis) - ChovZvířat

rákos obecný - nejčastější rostlina na březích rybníků, naše roste v bahně, má velmi dlouhý stonek, listy a květy plavou na hladině potápník vroubený - vodní brouk, je dravý (hmyz, malé rybky, obojživelníci), ve vodě se vyvíjí i jeho larva bruslařka obecná - vodní hmyz (lidově s - šváb obecný, šváb americký, švábík domácí řád: KUDLANKY (Mantodea) - protáhlá předohruď s párem uchopovacích končetin, dravé - kudlanka nábožná řád: VŠEKAZI (Isoptera) - teplomilní, tvoří obligátní společenstva s různými kastami, živí se dřevem - škody na dřevostavbách - všekaz jihoevroý. Fotografie zde umístěné pořídil: Zdeněk Pazdera E-mail: botanika@wendys.cz PS: Pokud byste zjistili, že jsem snad nějaké zvíře chybně určil, napište mi prosím. Další stránky, které spravuji nebo se na nich podílím nebo je dělají moji přátelé (takže je i samozřejmě doporučuji k vaší návštěvě):. Botanický herbář (fotografie rostlin a povídání o nich

Potápník vroubený vodní, zadní nohy veslovací, velmi dravá larva Mrchožrouti a hroba říci podhrabávají mrtvolky -propad do země Sv ětluška v ětší obě pohlaví na spodku zadečku svítící aparát Páte říček obecný často na květech Kova říci jejich larvy (drátovci) ožírají kořínky rostli stonožka škvorová, jepice obecná, motýlice lesklá, vážka ploská, šídlo královské, šváb obecný, rus domácí, škvor obecný, kudlanka nábožná.

14. Členovci - Biologie pro všechn

Vyhláška č. 395/1992 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin ZVÍŘATA A STOPY. Tato kapitola se bude zabývat poznáváním a určováním živočišných druhů vyskytujících se v převážné části v našich klimatických podmínkác Biologická olympiáda, 54. ročník, školní rok 2019-2020, kategorie C a D Seznam organismů 1 SEZNAM ORGANISMŮ PRO PŘÍPRAVU NA TEORETICKOU ýÁST SOUTĚŽE Tuně jsou uvedeny organismy doporuené pro přípravu na teoretickou ást školního kola!!! Jak s následujícím seznamem pracovat?Podívejte se, jak všechny uvedené organismy vypadají

potápník vroubený hrobařík obecný. blýskáček. kožojed obecný. slunéčko čtrnáctitečné. páteříček obecný. světluška větší. potápník vroubený (Dytiscus marginalis) hrobařík obecný (Nicrophorus vespillo) páteříček sněhový (Cantharis fusca) světluška větší (Lampyris noctiluca) kovařík krvavý (Ampedus sanguineus) slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata Střevlík Dravý brouk. Potápník vroubený Dravý vodní brouk. Může napadnout pulce i malou rybku. Páteříček Na květech miříkovitých rostlin. Potápník vroubený Páteříček Slunéčko sedmitečné Kovařík Zlatohlávek Chroust Tesařík Roháč obecný Roháč obecný Chrobák Mandelinka bramborová Hrobařík Světluška. Biologická olympiáda, 53. ročník, školní rok 2018-2019, kategorie C a D Seznam organismů 2 SEZNAM ORGANISM PRO PÍPRAVU NA TEORETICKOU ýÁST SOUTŽE !!!Tun jsou uvedeny organismy doporučené pro přípravu na teoretickou část školního kola!!

POTÁPNÍK VROUBENÝ (video) KOMÁR PISKLAVÝ (video) HROBAŘÍK OBECNÝ (video) LÝKOŽROUT SMRKOVÝ - KŮROVEC (video) KRTONOŽKA (video) ŽLUŤÁSEK BORŮVKOVÝ (video) SARANČE VRZAVÁ (video) Kolik je na světě druhů hmyzu? (video Chroust obecný Jeden z nejznámějších brouků byl obávaným škůdcem stromů a polních kultur. Dnes je místy úplně vyhuben. Samice naklade do země až 100 vajíček, larvy pak žijí pod zemí 2 - 3 roky a ožírají kořeny rostlin. Pak se zakuklí a vylezou z jara. Tzv chroustí roky jsou tedy jednou za tři až čtyři roky

- potápník vroubený - vírník obecný Podřád: Všežraví (Polyphaga) - vodomil černý - mrchožroutovití (dekompozitoři): hrobařík obecný; mrchožrout housenkář - drabčík zdobený - světluška menší - páteříček sněhový - kovařík černoskvrnný - krasec měďá Hmyz s proměnou dokonalou Brouc Naučná stezka spojuje soutok řek Cidliny a Labe s nedalekou obcí Libice nad Cidlinou.Na jejím okraji se rozkládalo významné hradiště, sídlo slavníkovského rodu, které se po vyvraždění Slavníkovců Přemyslovci v roce 995 stalo jedním z center správy sjednoceného území. Po vyvraždění Vršovců, kteří libické hradiště vlastnili poté, postupně ztratilo na.

Flóra a vegetace: Smíšený les, nacházející se kolem rybníka a potoka, je silně podmáčený, na několika místech se tvoří bahnité mokřady a tůňky.Ve stromovém patře je zastoupen javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), buk lesní (Fagus sylvatica), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), smrk. Biologická olympiáda, 47. ročník, školní rok 2012/2013, kat. C a D Seznam organismů 5 ROSTLINY KRYTOSEMENNÉ − DŘEVINY bez erný, bříza bělokorá, buk lesní, dub zimní, hloh obecný, jasan ztepilý, javor klen vodnÍ hmyz (potÁpnÍk, znakoplavka, larvy vÁŽek) stojatÉ vody -vodnÍ sloupec - obratlovci ryby: kapr obecnÝ lÍn obecnÝ plotice. stojatÉ vody -bŘeh vlastnÍ obrÁzek. stojatÉ vody -bŘeh - rostlin Řád: Brouci. V ČR žije 7000 druhů brouků. Dělíme je na: masožravé (střevlíkovití, potápníkovití). všežravé. První pár křídel vyztužen chitinem - krovky. Krovky chrání blanitý pár kříde

Členovci - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Potápník Vroubený. Potemník Moučný. Roháč Obecný. Ruměnice Pospolná. Tesařík obecný (Corymbia rubra) čeleď Tesaříkovití (Cerambycidae) poznávací znaky: 1 - 2 cm velký brouk; zbarvení je variabilní - ♀ červená, ♂ žlutohnědý s černým štítem biologie: aktivní ve dne, hlavně v nejteplejších hodinách; od.. • Potápník vroubený. Vodomilovití : • Vzduch načerpají pomocí tykadel a zachytí na spodní straně těla • Vodomil černý . Mrchožroutovití : • Hrobařík obecný : • Larvy požírají mrtvé živočichy, dospělí brouci se živí dravě (larvami much Potápníci: Potápník vroubený- dravý, veslovací pár končetin( brouk i larva ve vodě); Vodomil černý Hrobaříci: Hrobařík obecný- mrchožrout, tmavý, oranžové skvrny, zdravotní policie Drabčíci: krátké krovky, dlouhé tělo, nekrytý zadeček Svižníci: Svižník polní( bíle tečkované krovky

Seznam živočichů - 1. kategorie žralok obrovský, trnucha obecná, manta velká, kapr obecný, karas obecný, lín obecný, štika obecná pestrokrovečník včelový potápník vroubený - pestrokrovečníkovití poměrně vzácný brouk. Jeho larvy se živí kuklami a larvami včely Chroust obecný - sameček (nápadní tykadla) ponrava (možná ji také máte v kompostu) Dospělci chroustů se živí listy a mízou stromů, larvy žijí v podzemí ~ponravy, vývoj trvá až

PPT - Brouci ( Coleoptera ) PowerPoint Presentation - IDPPT - EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro

Faunistické průzkumy plánujeme na rok 2020, ale již nyní víme, že v území se vyskytuje např. z vodních brouků potápník vroubený, z obojživelníků čolek obecný, blatnice skvrnitá, skokan skřehotavý, kuňka ohnivá, z nám nejbližší skupiny ptáků bukač velký, čáp černý, čírka modrá, moták pochop, chřástal. V několika tůních se rozmnožují, čolek velký, čolek horský, čolek obecný a skokan hnědý. Z bezobratlých tu žijí např.: plovatka toulavá, okružanka rybničná, kýlnatec čočkovitý, jepice dvoukřídlá, šídlo modré a potápník vroubený

 1. Lín obecný Lipan podhorní Losos obecný Mník jednovousý Mřenka mramorovaná Okoun říční Okounek pstruhový Ostroretka stěhovavá Potápník vroubený Racek chechtavý Rak říční Rákosník obecný Rejsek obecný Ropucha obecná Rosnička zelená Skokan hnědý.
 2. Rozmanitost přírody- změny počasí v průběhu roku Česká republika se nachází v oblasti mírného podnebí. Během roku se u nás střídají čtyři roční období-jaro, léto, podzim, zima. V každém ročním období můžeme pozorovat i různ
 3. Chroust obecný. Potápník vroubený - v ohrožení vypouští bílou tekutinu. Mandelinka bramborová. Bázlivec olšový. velmi hojný brouk, který přenáší choroby olší . Lýkožrout smrkový. Světluška větší . Slunéčko sedmitečn
 4. Naučná stezka vznikla jako součást projektu Nová stará cesta, jehož cílem bylo obnovit historickou polní cestu spojující obec Nespery ležící mezi Voticemi a Vlašimí s osadou Buchov - právě po této cestě naučná stezka vede.Její zaměření je ale zcela odlišné - seznamuje obecně s živočichy, které můžeme spatřit v zemědělské krajině

Brouci, atlas brouků Naturfoto

ÚKOL 1: V učebnici prostuduj kapitolu o hmyzu s proměnou dokonalou ~blechy, síťokřídlí, brouci a motýli na str. 86 - 95.Rozliš jednotlivé řády hmyzu podle charakteristických znaků. Prohlédni si obrázky se zástupci. Pracovní list ti poslouží jako zápis do sešitu Roháč obecný 7. Kněžice páskovaná 8. Potápník vroubený 9. Přástevník medvědí 10. Lišaj smrtihlav 11. Krajník pižmový 12. Otakárek fenyklový 13. Plovatka bahenní 14. Motýlice lesklá 15. Škeble říční Použité zdroje. Poznáváme brouky Autor: Mgr.Diana Mücksteinová Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, duben-----1

a) lín obecný b) plotice obecná c) pstruh obecný 15. O jaký druh ryby se jedná? a) lipan podhorní b) sekavec písečný c) pstruh duhový 16. O jaký druh ryby se jedná? a) jelec tloušť b) lín obecný c) siven americk vÁŽka ploskÁ (dospĚlec, larva) ŠÍdlo krÁlovskÉ. ŠidÉlko pÁskovanÉ. motÝlice leskl Pozn. zkratka sp. Je zkratka slova species = druh, znamená, že se jedná o obecný druh a není tedy třeba znát druhové jméno (za označení sp. není v testu bod) chroust obecný, roháč obecný, potápník vroubený, hrobařík obecný. 3 zoologická část Strunatci Kopinatec plžovitý.

potápník rýhovan rybák obecný (až 6 párů), rákosník velký (až 9 párů), moudivláček lužní (až 7 párů); nepravidelně také pár hohola severního, slavík obecný, cvrčilka slavíkov. Potápník vroubený 66. Potemník moučný 67. Puklice švestková 68. Roháč obecný 69. Roupec sršňový 70. Ruměnice pospolná 71. Rus domácí 72. Rybenka domácí Sysel obecný 66. Šimpanz učenlivý 67. Tana obecná 68. Tapír jihoamerický 69. Tchoř tmavý 70. Tygr indický 71. Vačice oposum 72. Velbloud dvouhrbý 73. Veverka.

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Wikipedi

chroust obecný larva - ponrava mandelinka bramborová lýkožrout smrkový tesařík obecný roháč obecný náš největší brouk hrobařík obecný světluška větší potápník vroubený vodomil černý největší vodní brouk na svět Rákos obecný moc do zahrádky k jezírku nedoporučuju, pokud to není nějaký slabě rostoucí panašovaný kultivar. Zato další rákosina je kytka mého srdce a dětství. Jmenuje se orobinec, latinsky Typha. A je to rostlina, na které kdysi založil svou pověst Bakov nad Jizerou, kde se vyrábělo tzv. rákosové zboží a já. Roháč obecný (Lucanus cervus) Délka: samec až 92 mm, samice až 45 mm. Výskyt: květen až srpen, za soumraku a v noci. Vývoj: v trouchnivějícím dřevě v teplých listnatých lesích Potápník vroubený (Dytiscus marginalis) Délka: až 35 mm Potápník vroubený - Žije v rybnících, 3.pár noh je přizpůsobený k plavání, živí se hmyzem i drobnými rybami. Hrobařík obecný - Patří mezi mrchožroutovité brouky - larvy se živí mrtvými živočichy. Roháč obecný - Samci mají veliká kusadla (slouží jako zbraň v zápase). Je to zákonem chráněný druh

HMYZ s proměnou dokonalou - brouci :: Zeměpis a přírodopisLevel 1 - členovci, - MemriseEKOSYSTÉM RYBNÍK - ŽIVOČICHOVÉBROUCI :: e-učebniceAtlas živočichů

Na dalších místech se umístili § Krajník pižmový (Calosoma sycophanta), Potápník vroubený (Dytiscus marginalis), § Majka obecná (Meloe proscarabaeus) - všechny tři druhy až 35 mm a Tesařík pižmový (Aromia moschata) - až 34 mm.. Někomu možná v české TOP 10 chybí § Potápník široký (Dytiscus latissimus) s délkou až 44 mm. Bohužel podle dostupných informací. potápník dojídá žábu Řád Coleoptera: Brouci Čeleď Gyrinidae: Vírníkovití Odkaz na stránky věnované vírníkům: Gyrinidae: Nejznámější je vírník obecný - Gyrinus substriatus. Je to malý brouk (5-7 mm), který krouží po vodní hladině. V případě, že ho něco vyleká se rychle potopí pod hladinu. Má člunkovité. potápník obecný. Local Business. Sign up for Facebook today to discover local businesses near you

 • Autosklo ts.
 • Denis d'or hudební nástroj.
 • Pes na zahradě.
 • Spalničky očkování historie.
 • Tulipány holandsko keukenhof.
 • Obydlí indiánů.
 • Rudolf hess kniha.
 • Zen centrum praha.
 • Čistozrnný chléb lidl složení.
 • Jak casto spi mesicni miminko.
 • Impala kámen.
 • Leatherface 2017 cz dabing.
 • Poměr stran čtverce.
 • Heřmánek římský olej.
 • Film kalamita.
 • Preklad písně queen mama.
 • Bolest a ztuhlost svalů.
 • Doména význam slova.
 • Když ptáčka lapají kniha.
 • Největší hokejový stadion světa.
 • Tuning sraz hradec králové 2017.
 • Rasy u novorozence.
 • Gin brno.
 • Kapodastr na 12 strunnou kytaru.
 • Chybí pocit žízně.
 • Scarlett o hara kniha.
 • Hns online.
 • Ivanhoe youtube.
 • Alpa v oku.
 • Posmrtné fotografie vladimíra dlouhého.
 • Stáří slunce.
 • Karl urban wiki.
 • Běžkařské trasy pro začátečníky jizerské hory.
 • Casa mia hodonín menu.
 • Veterina hradec králové třebeš.
 • Tuhnutí čelisti.
 • Cviky na zpevnění kontur obličeje.
 • Žlab mars 125/100.
 • Červotoč chlebový stegobium.
 • Zveřejňování fotek na facebooku.
 • Bezzrcadlovka vs zrcadlovka.