Home

Vlastivěda 5. ročník zápisy

Administrátor musí každému nově zaregistrovanému uživateli přidělit odpovídající přístupová práva. Je tedy možné, že nebudete mít přístup ke všem položkám ihned po registraci Vlastivěda: • prostudovat str. 54 • www.rysava.websnadno.cz - levá záložka: Různé pro učitele a žáky horní záložka ZÁPISY z vyučovacích hodin 5. ROČNÍK Vlastivěda zeměpis Planeta Země • Evropa poloha PS str. 31, 40 • práce s mapou (mapa Evropy je na naší mapě ČR) • sledovat aktuality Zuzana Jiroutov V dokumentu jsou krátké zápisy z učiva vlastivědy pro 5. ročník - naše historie. Učím podle učebnice z nakladateltví Nová škola 1.Vznik českého státu - Napoleon Bonaparte- běhavka 2.národní obrození - běhavka 3.národní obrození a společenský život 4.národní obrození- omalovánka 5

Zápisy z vlastivědy a přírodovědy - 5

Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. Kapitola Nové české dějiny obsahuje sedm tematických celků v rozsahu 23 - 25 vyučovacích hodin, k tomu asi 4 - 5 hodin kompletního opakování. Učivo probíráme v pátém ročníku od listopadu do března. • 02.06.2012 (18:05) • admin • Vlastivěda • komentováno 0× • zobrazeno 4543× Poznáváme naši vlast v 5. ročník Sada pracovních listů vychází z učebnice pro 4. třídou Vlastivěda - Naše vlast (nakladatelství Alter). Lze je využít jako portfolio pro výuku Tematické plány pro 5. ročník - Přibližné rozvržení učiva do jednotlivých měsíců pro 5. ročník. U vyučovacích předmětů jsou kromě učiva také uvedeny výstupy podle školního vzdělávacího programu - tedy to, co by žák měl umět Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c

ZÁPISY z vyučovacích hodin 4. ROČNÍK: VLASTIVĚDA - zeměpis: VLASTIVĚDA - dějepis: PŘÍRODOVĚDA: 01. ČR - demokratický stát: 39. Časová os

Video:

5.ročník. Vlastivěda . V rámci distanční výuky si doplňte tyto dva zápisy, zkuste na mapě najít města, která jsou v zápisech. Projděte si přiložené prezentace a doplňte obrázky do sešitu. Hodně z vás by si mělo známku zlepšit. Sešity budeme vybírat po návratu do školy Zápisy do vlastivědy k učivu o naší vlasti. Týkají se různých témat vlastivědy pro 4. ročník. Žáci doplňují neúplné texty a tabulky, které následně vlepují do sešitu. Pracují s učebnicí vlastivědy pro 4. ročník: Nová škola: Brno a s příruční mapou 5. ročník Evropa. 01 - křižovka - úvod k Evropě. 02 - poloha a povrch - zápis. 03 - slepá mapa Vodstvo. 04 - vodstvo - křižovka. 05 - podnebí - zápis. 06 - rostlinstvo a živočišstvo. 07 - obyvatelstvo a hospodářství - prac. list. 08 - střední Evropa - pracovní list. 09 - sousední státy ČR. Zápisy do sešitů - stačí vystřihnout a nalepit. Kdo chce, může opsat. Zápis Aj ZDE (Pdf ZDE) Zápis přírodověda ZDE (Pdf ZDE) Pracovní listy do 27. 11. Čtení ZDE (Pdf ZDE) Pracovní list co k sobě patří ZDE (Pdf ZDE) Přírodověda - opakování ZDE (Pdf ZDE) Matematika 5.A 23. 11. - 27. 11

Internetová učebnice vlastivědy. Stránky pro podporu výuky vlastivědy ve 4. a 5. ročníku základní školy. Pomůcky a náměty do hodin vlastivědy, osvědčené projekty či kompletně zpracované zeměpisné a historické učivo včetně pracovních listů pro žáky, to vše najdete na těchto stránkách MIUč+ Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny je již vydaná jako základní verze, která bude na školní rok 2019/2020 doplněna o další interaktivní obsah jako interaktivní cvičení, zajímavosti, animace a videa. MIUč+ Vlastivěda 5. ročník bude k dispozici na školní rok 2019/2020 v základní verzi Vlastivěda - historie - 4. ročník, studijní materiály, videa, obrázky Česká republika - zeměpis, učivo pro 4. ročník přehledně , videa, obrázky, prezentace Strana 1 z Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno Základní škola Jihlava. Křížová 33, příspěvková organizace Křížová 1367/33 586 01 Jihlava. Datová schránka: 2nmmm7

Kontakty. e-mail: info@zszidlochovice.cz tel: 547 425 421. tel: 775 576 775. Bankovní spojení: škola 27-1962190217/0100. jídelna 115-7591420227/010 Kontakt Základní a mateřská škola Kluky Kluky 86 398 19 Kluky u Písku Telefon: 382 286 515 E-mail: zs@zsamskluky.cz Mapa. Napište nám. Podrobný kontak VLASTIVĚDA Hospodářský růst českých zemí 1. Přečti si text v učebnici, strana 21 - 22. 2. Najdi si na internetu www.rysava.cz - Luštěnky/Domů - Různé pro učitele a žáky - Zápisy 5. ročník - Vlastivěda - dějepis - 13. Hospodářský růst českých zemí. 3. Přečti si pozorně na webu text a prohlédni si.

Zápisy do sešitu - vlastivěda 5

UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK: Česká republika: Žák: - vyjádřit polohu místní krajiny a místní oblasti vzhledem k vyšším územním celkům České republiky - konkretizuje pojmy území, poloha, místní krajina, místní oblast, územní celek - vyjádří svými slovy územní pojmy obec, okres, regio Vlastivěda pro 5. ročník od začátku novověku po součastnost. V učebnici jsou zařazeny stěžejní události z českých dějin od počátku novověku až po současnost. Důraz je kladen na přiblížení života lidí v minulosti, proměny jejich práce, zábavy a bydlení. Učebnice je členěna do 14 kapitol, které jsou ukončeny. zápisy zde (můžete vytisknout a nalepit) dějepisná část - Opakování ze 4. ročníku - Přemyslovci, Lucemburkové, Husitské války, Jiří z Poděbrad, Habsburkové 1.10. písemná práce dějepisná část opakování ze 4. ročníku str. 5 - Jedná se o důkladně přepracovaný původní pracovní sešit Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník se záměrem respektovat cíle a požadavky RVP.. Vlastivěda 5 je pracovní učebnice (jsou zde jak výukové texty zahrnující teorii, tak množství úkolů, aktivit, činností). Nepoužívá se žádný pracovní sešit ani jiná učebnice

5. ročník Vlastivěda historie www.skolabelkovice.c

 1. Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace. Smetanova 738 Chodov 357 35. IČO: 60610247 DIČ: CZ6061024
 2. ŠVP 5.1. Vlastivěda (Vl) 5. ročník
 3. Vlastivěda - dějiny 5. ročník 1. Národní obrození je: a) vzkříšení upadajícího českého jazyka a kultury b) úpadek českého jazyka a kultury 2. Pětidílný Slovník česko německý (slovní zásoba českého jazyka) napsal: a) Josef Dobrovský b) Josef Jungmann c) František Palacký 3
 4. Jun 26, 2016 - This Pin was discovered by Lenka Bubu. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres
 5. Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. 5.ročník - odkazy Zápisy 5.ročník. Různé pro učitele a žáky. ODKAZY k učivu pro 5. ROČNÍK: ČESKÝ JAZYK: MATEMATIKA: VLASTIVĚDA.
 6. • Vlastivěda » Historie našich zemí • komentováno 0× • zobrazeno 2380× České země - součást Rakouska. Devátou částí otevíráme historické učivo v 5. ročníku. Dozvíme se o osvícenství, změnách v říši a reformách, které změnily život obyvatel státu

www.brumlik.estranky.cz - Vlastivěda - 5.ročník - Národní ..

Bonus na každých 15ks získáváte 1ks Interaktivní sešit Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a Evropa (na 1 rok). na každých 15ks získáváte 1ks Interaktivní sešit Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny (na 1 rok). na každých 15ks získáváte 1ks Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a Evropa - pracovní sešit UČIVO PŘÍRODOVĚDA 4.ročník ZŠ PŘÍPRAVY. Béčko-Tc. Užívej si den, jak nejlépe umíš. Úvodní stránka - PŘÍRODOVĚDA. PŘÍRODOVĚDA Přírodověda 5.ročník VLASTIVĚDA ANGLIČTINA Kontakt INFORMATIKA TESTÍKY Kontakt. Beckotc. kulisci.tc@seznam.cz. Trávit čas knihou Vlastivěda 5. ročník - školní sešit! Na našem webu valborberatrail.it najdete knihu Vlastivěda 5. ročník - školní sešit a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte Kostra. Dolní končetiny. Pletenec dolní končetiny tvoří .Ta obsahuje kloubní jamku pro .V kolenním kloubu na ni navazuje kost na straně palce a na straně malíku. Na stavbě kolenního kloubu se podílí i , která se nachází ve šlaše čtyřhlavého stehenního svalu.Kostru samotné nohy tvoří kosti zánártní (mezi nimi je i ), nártní a články prstů

Vlastivěda • Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na

Pracovní listy do vlastivědy - Digitální učební materiály RV

Dějiny udatného národa - všechny díl ZÁPISY DO 1. TŘÍDY - vhodné materiály. ČESKÝ JAZYK a- s metoda. 3 velká tiskací písmena - slova. 4 věty - velká tiskací písmena. 5 malá tiskací písmena - čtení s porozuměním. 6 psací písmo. VLASTIVĚDA DĚJINY. VLASTIVĚDA EVROPA. VÝZDOBA TŘÍDY. ČESKÝ JAZYK. opakování učiva - konec roku Učebnice pro 5. ročník -Vlastivěda, nakl. Nová škola, ISBN 80- 7289 -059 -X CD -ROM Česká republika a její kraje, SILCOM, CD- ROM&Multimedia, s.r.o. Opava, Česká republika, 2010 CD - ROM Cestujeme po ČR, PONŠKOLA Chrudim, 2001 -mapy krajů.

Tematické plány pro 5

 1. 5. ročník 17.3. 2020 Český jazyk Pracovní sešit 19/12, 20/14, 20/15. 5. ročník 18.3. 2020 Český jazyk Pracovní sešit 20/16, 21/ a, b, d. 5. ročník 19.3. 2020 Český jazyk Učebnice 100/14 napište do školního sešitu slovní spojení v množném čísle Pracovní sešit 77/ Válečná slepice - pouze doplnit vynechaná.
 2. Vlastivěda 4. třída - historická část. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU . PRAVĚK : DOBA KAMENNÁ.
 3. Objednávejte knihu Vlastivěda Učebnice pro 5. ročník základní školy významné události v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

díky toho, že jsme malotřídní školou, tak se mohou 18. 11. vrátit žáci 1., 2., a 4. ročníku. Stále jednáme o získání výjimky pro žáky 3. a 5. ročníku. Zároveň nechceme aby naši žáci ztratili tempo, proto pod tímto textem naleznete plány učiva pro 2. - 5. ročník, tak jak jste zvyklí Vl. Kapitoly 5,6. str. 13 - 17. Jan Hora . Dobrý den, je úterý 15.9. Dnes Vás seznámím s plánem učiva do konce tohoto týdne: Čeština- učebnice do str. 10, pracovní sešit do str.8. Vlastivěda - 2. Orientace v krajině a na mapě str. 8 - 9. Matematika- Opakování početních výkonů + - . : učebnice do str.12 - Matýskova matematika - ucelená řada pro 1.-5. ročník Využijte zdarma více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Zde můžete pokračovat na webové stránky věnované matematice pro 1. stupeň. Prvouka (str. 54-60) - Objevujeme a poznáváme s Oskare Vlastivěda: • prostudovat str. 50-51 • www.rysava.websnadno.cz - levá záložka: Různé pro učitele a žáky horní záložka ZÁPISY z vyučovacích hodin 5. ROČNÍK • PS str. 29,38 • práce s mapou (mapa Evropy je na naší mapě ČR) • sledovat aktuality Zuzana Jiroutov Práce pro žáky 5. třídy na období 16. -22.3. 2020 Český jazyk: Pracovní sešit str. 58 - 63 Matematika: Pracovní sešit str. 23, 25 - 27 Vlastivěda: Připrav výukový plakát na čtvrtku Téma : Marie Terezie a osvícenství ( učebnice str. 15-16, prac. sešit str. 12-13) Přírodověda: Pracovní sešit str. 30-31.Připrav výukový plakát Téma : Proč je důležitá.

Virtuální knihovna - portál pro učitele. Předmět: Vlastivěda Ročník: 4. ročník ZŠ Autor: Hana Bošková Typ dokumentu: Učebný materiál Vytvořené dne: 07.03.2012 17:24 Formát souboru: Velikost: 1092 k vytiskni a vystříhej síť kvádru a krychle - viz příloha. Na jednotlivé stěny namaluj hezké obrázky a slep lepidlem (ne izolepou - slovní úlohy - 3. ročník - násobení 10, 100, 1000 - dělení 10, 100, 1000 - ZLOMKY - ZLOMKY II VLASTIVĚDA DĚJEPIS 5. třída - HUSITSKÉ VÁLKY - test - DĚJINY I - 4. TŘÍDA - vše - DĚJINY II - 5. TŘÍDA - vše - ZÁPISY Z HODIN 3. - 4. třída - NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY - pracovní sešit pro 4. ročník - STOLETÍ.

VY_32_INOVACE_8_3 Vlastivěda - 1

 1. 5. 5. Cíl: Kontrolní úkol č. 4. Práci mi zašli na mail markovaj@zsmysl.cz do 12. 5. (do 12.00 hod.). Děkuji! Opět zdůrazňuji, že práce, které mi dorazí po tomto termínu, hodnotím jako nesplněné. VkZ - kontrolní úkol č.
 2. ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace Lípa 66 58257 Lípa IČ: 70 891 656 Resortní identifikátor právnické osoby: 600 086 607 Datová schránka: zaimbnu E-mail: zslipa@zslipa.cz Bankovní spojení: 2601392264/201
 3. 2/ www.rysava.websnadno Zápisy >5. ročník > Vlastivěda > kapitola 19 - zde jsou fungující videa, na konci kapitoly text k doplnění + kontrola 3/ učebnice str. 41 - Život za první republiky - přečíst, str. 42 nahoře Zajímavosti + zelený rámeček Středa 27.5.2020 Český jazyk - PŘÍSLOVC

Učebnice str. 68, 69 (hotovo online) Pracovní sešit str. 40/1, 2 (hotovo online) Nalepit zápis do sešitu; Do pondělí zopakovat (pročíst) zápisy: Habsburkové - noví vládci, Povstání proti Habsburkům, Třicetiletá válk 1. PS 46/2, 5, 6, 7 Vyfoť a pošli . 2. PS 47/1 - klidně si obrázek vystřihni . 3. Písemné násobení do malého sešitu. Kontrola na kalkulačce. 2 548 7 609 5 562 . 34 . 76 . 17 . ČEŠTINA. ON-LINE. Samostatné procvičování předpon a předložek S, Z (viz příloha). Kdo může, vytiskne a doplní 5. ROČNÍK. Český jazyk 5 - opakovat základní a určovací skladební dvojice nastudujte si modré rámečky v učebnici str. 128-131 - zápisy do školního sešitu posílám e-mailem - pracovní sešit str. 47 Přísudek slovesný a str. 48 Shoda přísudku s podmětem Vlastivěda 5 - dějiny - zopakujte si dle sešitu. Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Výtvory 2. třída. Zápisy 4.ročník. Zápisy 5.ročník. Různé pro učitele a žáky Stáhnout ppt Liberecký kraj Vlastivěda 4. a 5. ročník Zeměpisná část učiva Vlastivědy pro 4. ročník ZŠ. Testovací hry s ukládáním získaných bodů. Témata: Města, pohoří, nejvyšší hory, řeky, řeka a její části, chráněné krajinné oblasti a orientace na mapě

Luštěnky Zápisy 4

Vlastivěda - Z PODDANÉHO ČLOVĚKA OBČAN 1/ přečíst si o dějinných událostech v učebnici na str. 28 - 29 2/ ve slovníku nebo na internetu najít význam slova cenzura 3/ pokusit se odpovědět na otázky na str. 29/1 - 4 4/ projít: rysava.websnadno Zápisy, Vlastivěda 5.ročník, kapitola 9 - Politické probuzen slovní úlohy - 5. ročník hudebnÍ vÝchova tramÉ pÍsnĚ jan a františek nedvědovi novější písně vlastivĚda 4. roČnÍk/historie testy Úvod pravĚk keltovÉ, slovanÉ kupec sÁmo povĚsti velkomoravskÁ ŘÍŠe vznik ČeskÉho stÁtu pŘemyslovci romÁnskÝ sloh ČeskÉ krÁlovstvÍ vÁclav ii. vÁclav iii Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. 4.ročník - odkazy. Výtvory 5. tříd

Základní škola Rostěnice-Zvonovice Rostěnice-Zvonovice 98 682 01 Vyškov IČO: 71001298 Tel. 517 330 624 Tel. 776 204 479 Tel. 517 353 837 (MŠ Luleč - odhlašování obědů) skolarostenice@seznam.c probrané učivo v 9. A_24. 1. - 17. 2. 2012: souboru: otevřít [pdf; 0.47MB] : autor: Petra Stoklasová (16.02.2012 20:44:50) popis: rekapitulace probraného. Ročník Kategorie. Téma ZÁPISY, PROCVIČENÍ (4 stránky) - zápisy k jednotlivým odchylkám od pravidelné větné stavby, které jsou považovány za. Vlastivěda. Výtvarná výchova. Zeměpis. Nezařazené k předmětu. Ročník. Školní družina. MŠ.

www.brumlik.estranky.cz - Přírodověda - 5.ročník

 1. Do sešitu napiš 2 nakopírované zápisy ZDE: Co dále roste v lese Lesní zvěř Nezapomeň ke každému zápisu napsat číslo hodiny a datum. VLASTIVĚDA § Pracovní list ZDE- obě opakovací cvičení vypracuj a nalep si do sešit
 2. Školní družina pro 4. a 5. ročník není. Také neprobíhá ranní družina. V tělesné výchově se necvičí, není povoleno ani plavání. Hodiny hudební výchovy probíhají bez zpěvu. Orgnizace obědů se bude pravděpodobně měnit, informace budu zasílat průběžně formou sms. OSTATNÍ
 3. Vlastivěda Zápisy do sešitů z předchozích čtyř kapitol (viz předchozí pokyny), 8 - 10 řádků z každé kapitoly, důraz na tučně vytištěné pojmy. Přečíst v učebnici Nespravedlivé Rakousko a Národ sobě. Z obou kapitol také udělat zápis do sešitu. Anglický jazyk Skupina p. uč. Halámkové

Jun 26, 2016 - This Pin was discovered by Hana Žídková. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres Lidé a čas - shrnutí dějepisného učiva - 4., 5. ročník. D 01 - časová přímka : základní časové události ke zhotovení ruličkové mobilní časové přímky;žáci si z množství označených ruliček berou po jedné a sestavují ve třídě časovou přímku. M ezipředmětové vztahy - možnost zhotovení ruliček v praktických činnostech

Pracovní list č. 21 - Vlastivěda 4. ročník - řešení Křížovky k procvičování a opakování učiva - Poznáváme kraje České republiky 1. Odpovědi na otázky zapiš do křížovky a vylušti tajenku. 1. B O T Y 2. R O Ž N O V 3. M O R A V Y 4. G U M Á R E N S T V Í 5. Vlastivěda pro 5. ročník. 14. Kontrolní práce - Od pravěku až poVelkomoravskou říši . Vlastivěda pro 4. ročník. 15. Evropa - opakování . Formou písemné práce si žáci zopakují učivo o znalostech Evropy - poloha, pohoří, vodstvo, podnebí. Vlastivěda pro 5. ročník - opakování. 16. Česká republika - opakován

5.ročník :: Studovn

 1. Vlastivěda 5 - dějiny - zopakujte si dle sešitu nebo učebnice str. 46-47 kapitoly Pražské jaro a Okupace Československa - přečíst a naučit v učebnici str. 47 Sametová revoluce - zápisy posílám e-mailem (zápis Změny po roce 1989 je až na příští týden
 2. I. Vlastivěda - Vznik českého království - rozděl si do dvou částí - jak prezentace, info v učebnici, tak i zápisy 1. Výklad učiva - prezentace V průběhu 13. století vládlo v Čechách 5. panovníků z rodu Přemyslovců
 3. VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - 5.ROČNÍK I. ČESKÁ REPUBLIKA 1. Kdy vznikl samostatný Československý stát? 2. Kdy vznikla Česká republika? 3. Na jaké historické části se člení Česká republika? 4. Jakým státem je Česká republika (polohou v Evropě)? 5. Na kolik krajů se člení Česká republika? 6. Doplň tabulku: KRAJ.

V souladu s RVP ZVJednotlivá témata jsou zpracována do více cvičení, která přiměřeně gradují a dovedou žáka k samostatnému písemnému projevu. Hravá slohová výchova pokrývá výuku slohu na celý školní rok. Hravý sloh zohledňuje zájmy současného žáka, které stále více zasahují do písemného projevu dětí.Rozvoj představivosti a obrazotvornosti. Vlastivěda. 50-51 - Německo - přečti si o Německu a opiš, nebo si nalep zápis. Zápis najdeš v MT v záložce Zápisy. Také je tu zadání Spolková republika Německo s termínem 11.11.2020. Jeho součástí je odeslání dvou fotek. Zkuste to. Kdo na to přijdete, napište mi jak se vám podařilo. Pak návod pošlu všem

opakovat tvoření vět v přítomném prostém čase, vytváření ve 3. osobě - zápisy v sešitě nebo učebnice str. 43, 45, 47 - tabulky s přehledy tvoření; učebnice str. 47/5 - ústně (tvoření otázky do/does) pracovní sešit str. 37/6, str. 38, 39/3, 4, Domácí výuka - 5.ročník Vážení rodiče, milí žáci, zveřejňujeme zajímavé odkazy pro domácí učení. Pokud bude umožněn vstup do školy jsou k dispozici listy a pracovní sešity

Luštěnky | Zápisy 5

Video: Zápisy - vlastivěda ČR 4

5. ročník Evropa www.skolabelkovice.c

ZŠ Zárubova - 5. ročník

Luštěnky | Zápisy 5Luštěnky | Zápisy 4Luštěnky | Zápisy 55

Napište do domácího sešitu: Učebnice str. 22, cv. 5 - napište si jen příklady 28 . 9 =, 14 . 10 =, 14 . 8 =, 14 . 6 = a vypočítejte s rozkladem na desítky a jednotky Pracovní sešit: str. 17, cv. 1, str. 11 všechna cvičení Metodické video k učivu: Násobení Online procvičování: Násobení 3. ročník Podívejte se, co Veronika Poschlová (veronikaposchlov) objevil(a) na Pinterestu - celosvětově největší sbírce oblíbených věcí Děti, které byly on-line: Učebnice str. 23 - Nové uspořádání společnosti (přečti + podpis rodičů) . Děti, které nebyly on-line: 1) Zopakuj si ze sešitu kapitolu Hospodářský růst českých zemí 2) Dějiny udatného českého národa - klikni zde 3) Učebnice str. 25 - přečti první část kapitoly Hrůzy první světové válk témata opakovací / 4., 5. ročník /, z učebnice budu vybírat ta lehčí. Těžší necháme až na návrat do lavic. Snad to bude brzy. Ještě jednou Tě zdraví L. Černá. Zdravím, děťátka! Přiblížil se týden podzimních prázdnin. Dobře pracoval ten, kdo si všechny úkoly z jazyka českého rozplánoval tak Vlastivěda - místopis. Povodí, úmoří. uč. s. 28(31) - pročtěte a odpovězte na otázky Zopakujte si č. 11; do sešitu si udělej zápis (v galerii úplně dole) PS s. 15 (17)/cv. 5,6,7,8,9,10 - pracujte s mapou, učebnicí a sešitem, informace si vyhledávejte; Vlastivěda - dějiny. Opakování - život ve středověk Úkol k odeslání vyučujícím : 114 / 5 - sečíst číslovky a slovy napsat výsledek. MATEMATIKA: · Učebnice 9,10,12 Učebnice 9,10,12 · Cvičení k odeslání 9/1 a 12/

 • Nafouklý křeček.
 • Jakou tiskárnu štítků.
 • Časopis diana kreativní nápady.
 • Un 050.
 • Echó.
 • Amazoňan druhy.
 • Jorge blanco daniel blanco.
 • Pujcka znamemu.
 • Příloha k jídlu anglicky.
 • Příčiny šikany.
 • Tlakové masáže po operaci očních víček.
 • Shiba inu daruji.
 • Canon 1200d recenze.
 • Vaječný bílek vzorec.
 • Masinka tomas vanoce.
 • Volvo xc40 rozměry.
 • Historie kovářství.
 • Mazda rx 9.
 • Ngwe saung beach.
 • Kurník brno.
 • Trezor na klíče.
 • Majka fialová biolib.
 • Tesco lego duplo akce.
 • Cviky na zpevnění kontur obličeje.
 • Šampon pro shih tzu.
 • T 60.
 • Beat up ostrava 2019.
 • Restaurace praha 2 pizza.
 • Recuva 1.53 1087 download.
 • Chlapec online.
 • Drevene zrcadlo.
 • J k rowling wikipedie.
 • Domácí zmrzlina ze smetany.
 • Šarpej modrý.
 • Aero 30 1936 cena.
 • Kondenzátor delší nožička.
 • Meloun galia kcal.
 • Dámské ponožky teplé.
 • Boty patagonia.
 • Lék na uvolnění svalů na předpis.
 • Skoda disky.