Home

Fek zču studijní oddělení

Webové stránky Ekonomické fakulty Západočeské univerzity. Našim studentům nabízíme nejen moderní výuku v přátelském prostředí, ale také možnost absolvovat stáže ve firmách a na univerzitách po celém světě FEK-ZCU.cz. studenti studentům. studium na ekonomických fakultách. Již se registrovalo 1435 studentů a absolventů ekonomie. Domů.

zcu.cz - Naší vizí je Váš úspěch

 1. Webové stránky Ekonomické fakulty Západočeské univerzity. jméno a příjmení úřední hodiny místnost; Tomáš KASÍK: Úřední hodiny v měsíci ZÁŘÍ naleznete v sekci AKTUÁLN
 2. Informace pro studenty FEK. Studijní oddělení. Důležité dokumenty a odkaz
 3. Studijní oddělení Fakulty ekonomické je pro handicapované studenty přístupno ve čtvrtém nadzemním podlaží. Doporučení: Pro první cestu po členitém komplexu FEK, FST a dalších pracovišť v Univerzitní ulici 22 doporučujeme doprovod, o který je možné požádat i v Informačním a poradenském centru ZČU www.ipc.zcu.cz

Telefon: +420 377 631 111: Fax: +420 377 631 112: E-mail: podatelna@zcu.c V souladu s Dodatkem č. 17 k rozhodnutí rektora č. 24R/2020 (Souhrn dočasných mimořádných opatření) ze dne 23. 10. 2020 jsou omezeny úřední hodiny studijního oddělení Fakulty strojní na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni:. PO a ST 8,00 - 11,00 a 12,30 - 14,30 (Kučerová, Sůvová

Petra Sutnerová, tel. 377 632 010, sutnerov@fav.zcu.cz (bakalářské studium - prezenční forma, přijímací řízení a imatrikulace, stipendia) / (Bachelor's degree study programs) Monika Brabencová, tel. 377 632 011, mbrabenc@fav.zcu.cz (magisterské studium, kombinovaná forma studia, vyřazení absolventů a promoce) / (Master's degree study programs Adresa: Studijní oddělení FF - ZČU Sedláčkova 38 306 14 Plzeň. Úřední hodiny: Pondělí: 8.00-11.00: 13.00-15.00: Středa: 8.00-11.00: 13.00-15.00: Čtvrtek. studijnÍ oddĚlenÍ Pokud je Vám něco nejasné v záležitostech studia či studijního systému, navštivte Studijní oddělení dané fakulty. Studijní referentky Vám nejenom poradí, ale i pomohou vyřešit jakýkoliv problém týkající se studia na Vaší fakultě Vědecká rada FEK (VRFEK) Oborová rada FEK (ORFEK) Akademický senát FEK (ASFEK) Další oddělení Centrum cestovního ruchu (CECR) ICT oddělení FEK (ICT-FEK) Projektová kancelář (PK) Studentský ekonomický klub (SEK) Kontakt. Telefon: 377633001,3501; Adresa: Univerzitní 22, 30614 Plzeň ; Hradební 22, 35011 Che Vedoucí studijního oddělení Bc. Pavla Ludwigová. číslo dveří: SO104 telefon: 377 635 010 e-mail: ludwigo@ff.zcu.cz Zajišťuje: přijímací řízení; Spravované studijní programy a obor

Fotografie

Studium ekonomie fek-zcu

 1. Vedoucí studijního oddělení: JUDr. Elena Mrázová (mrazovaf@fpr.zcu.cz, tel.: +420 37 763 7685); Studijní referentky: Pavla Červená (cervena@fpr.zcu.cz, tel.
 2. INFORMACE: Studijní oddělení Úřední hodiny: Po, St, Týkala se stejnojmenného projektu, jehož hlavním řešitelem je Fakulta strojní ZČU a který má za cíl navrhnout modifikace studijních programů, tak aby zahrnovaly prvky uplatnitelné a potřebné ve světě 4.0
 3. v zapsaných předmětech provádí studijní oddělení fakulty. Za skladbu zapsaných předmětů odpovídá student. lánek 16 (1) Probíhá-li před zápisem do prvního nebo dalšího roku studia předběžný zápis (čl. 19), je student povinen při zápisu předmětů dodržet svůj osobní studijní plán zvolený předběžným zápisem
 4. Novinky ze ZČU. Více zpráv. Pozvánky. Další pozvánky. Studium na ZČU. Studujte u nás. Vyberte si z nabídky 130 studijních programů naší univerzity ten, o kterém jste snili
 5. Vybrané studijní normy. Tato sekce obsahuje pouze vybrané vnitřní normy FEK a ZČU důležité pro studium v aktuálním ak. roce. Všechny vnitřní normy jsou zveřejněné na úřední desce FEK zde: Úřední deska FEK ; 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZČU (účinnost od 1. 9. 2017
 6. karta je majetkem ZČU a je vám jen zapůjčena, kartu nesmíte nikomu půjčit, v krajním případě by to mohlo mít právní následky. Kontakt. HelpDesk CIV - UI205 Informace podává studijní oddělení FEK v Chebu. Studijní oddělení Cheb:CŽV(distanční studium

Studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty Jana Lepičová Studijní referentka pro navazující magisterské studium (obory KE, TE, AE, AEk), bakalářské studium - obor AELk a bakalářské studium (obory KOE, TEK, AEL) - kromě 1. roč. bc. studi Infocentrum studijního oddělení Infocentrum se nachází v přízemí Provozně ekonomické fakulty (dveře číslo E110). Nabízí studijní poradenství a lze zde vyřizovat některé základní úkony ohledně studia (například odevzdání dokumentů, potvrzení o studiu apod.). Telefonní číslo do Infocentra: +420 22438 434

Na webové stránce příslušné univerzity naleznete nabídku předmětů. Předběžně si vyberte vhodné předměty - zohledněte ročník studia a semestr výjezdu, váš studijní plán na FEK a vaše dosavadní znalosti. Student musí splnit min. 20 ECTS / semestr. Doporučujeme proto zapsat si v zahraničí min. 30 ECTS zkušebním řádem ZČU a během svého studia se jím řídili. SZŘ a další studijní předpisy jsou zveřejněné na www.fek.zcu.cz -viz Úřední deska a také sekce STUDIUM - Důležité studijní předpisy. Zpracovala: Ing. Hana Kunešová, proděkanka pro studijní záležitosti Aktualizace 2. 9. 201 Studijní oddělení je v 1. NP v Husově ulici 11. Doporučení: Pro první cestu po členitém komplexu FEK v propojených objektech Husovy 11 a Tylovy 18 doporučujeme doprovod, o který je možné požádat i v Informačním a poradenském centru ZČU www.ipc.zcu.cz Vážení studenti, z preventivních důvodů kontaktujte studijní oddělení pouze vaším studentským univerzitním mailem.. Hana Horváthová - horvathovah@fzp.czu.cz - tel. 224 383 752 Milena Ventová - ventova@fzp.czu.cz - tel. 224 383 855 Radka Glosová - glosovar@fzp.czu.cz - tel. 224 384 883 Děkujeme za pochopení a vstřícnost Toto je předzápisový portál ZČU určený pro studenty, kteří ještě nemají konto v systému ORION.. Do portálu se přihlásíte svým studijním osobním číslem a heslem, které Vám bylo vytvořeno studijním oddělením. Heslo se obvykle skládá z písmena x (malé x) následovaného rodným číslem zapsaným bez mezer a lomítek.V případě problémů kontaktujte Vaše.

Studijní oddělení - Plzeň (studium kombinované

 1. Někteří členové katedry pracují v psychologické poradně Informačního a poradenského centra ZČU, kde poskytují psychologickou pomoc studentům a zaměstnancům ZČU. Oddělení vzniklo z rozhodnutí kolegia děkanky FPE ZČU v Plzni dne 25. 2. 2008 jako odborné pracoviště v rámci Katedry psychologie. Studijní oddělení.
 2. Studijní stáž v rámci Free movers může být nejen na mimoevroé destinace, s kterými má FEK smlouvy, ale i na jakékoliv jiné místo, které si student vybere. Grant Free movers může student využít i na pobyt v zahraničí, při kterém bude sbírat data pro svoji kvalifikační práci
 3. Studijní referát Studentská 84 532 10 Pardubice: fakturační adresa Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní oddělení Studentská 95 532 10 Pardubice: telefon: 466 036 065 466 036 022 466 036 142 e-mail: zuzana.slavikova@upce.cz. Více informací.
 4. Cenu města Plzně získal vědec Jindřich Matoušek ze Západočeské univerzity Cenu města Plzně obdržel vědec Jindřich Matoušek ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) za vedení projektu automatické konzervace a rekonstrukce hlasu, jenž má pomoci zejména lidem, kteří kvůli vážnému onemocnění přijdou o hlasivky
 5. Covid-19: Informace a opatření ZČU; Covid-19: Opatření FEL - vyhláška děkana 21D/2020; Novinky z fakulty. Více zpráv. Pozvánky. Další pozvánky. Katalog služeb. Prohlédněte si katalog výzkumu, vývoje, přístrojového vybavení a nabídky služeb, které vám FEL a RICE mohou nabídnout

FEK: Mgr. Ivana Kutáčová Předměty, které si student zapíše do své studijní smlouvy (LA) a na zahraniční instituci je úspěšně nesplní, nebudou na ZČU uznány do jeho řádného studia. (povinna) oznámit prodloužení studijního pobytu na studijním oddělení ZČU! OPAKOVANÝ VÝJEZD na mobilitu studentů v programu. Úplně luxusně vyobrazené je studijní oddělení a další kauzy ZČU v knize Plachetnice z Božkova. Vyšla nedávno, bohužel je to jenom e-kniha do čtečky. Jde stáhnout na www.kriminalniplzen.cz. Řvala jsem smíchy hlavně u třetinového systému

Fakulta aplikovaných věd

Studuj u nás! - fek1

Přečtěte si více jak 2 uživatelských recenzí a bezpečnostních hodnocení pro číslo 377633019 / +420 377 633 019 (pevná linka, Czech Republic, Plzenský), nejvíce hodnocené jako pozitivní Ostatní. Získejte naší Bezplatnou ochranu proti nevyžádaným hovorům Jiří Vacek, Katedra inovací a projektů FEK ZČU, Husova 11, 306 14 Plzeň Tel. 0166 / 423451 - 2, studijní oddělení - Jana Chmelíková. Jak se natáčelo 50 odstínů svobody. Jenže Anastasia už dávno není ta rozklepaná studentka, jež má napsat rozhovor s miliardářem, ale čím dál sebevědomější paní Greyová, která ví, že i svoboda může mít až padesát odstínů, a o žádný z nich nechce přijít - Jacku Hydeovi a dokonce i manželovi navzdory.(CinemArt) Узнать причину

Fakulta ekonomická (FEK

Kontakty - zcu.c

Oddělení CŽV organizuje celou paletu školení a kurzů pro zaměstnance ZČU. Řada kurzů je připravena v on-line podobě, aby jím mohli zaměstnanci procházet samostatně nebo s podporou tutora s ohledem na individuální potřeby a časové možnosti Specialita ZČU. Parametr udává, kolik dní od vloženého data je možné měnit údaje o výsledku zkoušky, zápočtu. Po uplynutí nastavené doby takové záznamy není možné ani zrušit. Tato omezení neplatí pro role Administrátor, Prorektor a Tajemník fakulty. Standardně se na SIMS vykazují pouze studijní výjezdy, toto. Průlomová metoda výzkumu živé buňky. Průlomovou metodu, která umožní lépe nahlédnout do nitra živé buňky, přináší výzkum vědců z Laboratoře experimentálních komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Nových Hradech

Fakulta strojní - Studijní oddělení

Studijní Oddělení - zcu

Dana vede katedru podnikové ekonomiky a managementu na Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni (FEK ZČU), kde podporuje inovace v oblasti vzdělávání a úzkou spolupráci s firemní praxí .. Dana je pro nás obrovskou inspirací i proto, že ️ Zkoumá efektivitu nových přístupů v managementu a marketingu a komunikuje výsledky i směrem k firmám Fakulta ekonomická je součástí Západočeské univerzity v Plzni. Její pracoviště jsou umístěna v Plzni a v Chebu. V plzeňské části fakulty se studují všechny níže uvedené obory bakalářského studia, navazujícího magisterského studia a doktorského studia Oddělení Laboratoř počítačových systémů CIV hledá studenty nebo studentky, kteří by se chtěli podílet na vývoji výpočetního prostředí OrionLinux na ZČU. Více informací dále v článku. 27.2.2013. Knihovna na Borech - novinka. Příčiny zvýšení studijní neúspěšnosti na FEK TSP je přijímací zkouškou na fakulty brněnské Masarykovy univerzity (s výjimkou Lékařské fakulty, Fakulty sportovních studií a Fakulty sociálních studií, kde si TSP můžete zvolit, jinak vás čekají NSZ). Podle informací na stránkách NSZ (únor 2020) výsledky NSZ přes škol a fakult využívá místo vlastních přijímacích zkoušek nebo k nim přihlíží

Stanislav KODÝTEK doc. ak. mal. Aleš OGOUN Studijní oddělení Otevřeno Po, St, Pá: 8.00 - 11.30, 13.00 - 15.00 e-mail ZČU zřizuje ústavy jako součásti určené pro výkon výzkumné, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. ͳͳ NTC Nové technologie ͳͳ UJP Ústav jazykové přípravy UJP Ústav jazykové přípravy poskytuje. Pokud kvůli studiu a zkouškám potřebuješ Potvrzení pro přeshraniční studenty, obrať se přímo Studijní oddělení studijní obor 10) Aktualizace Dlouhodobého záměru FAV na rok 2015 samostatných pracovišť či jejich oddělení, nejedná se o organizační útvary ve smyslu organizačního řádu ZČU. ližší poslání a funkce sekcí budou řešeny v návazném interním za ZČU zvolen pan děkan FEK doc. Plevný. Navržený kandidát AS FAV. Výuka je velmi podobná jako na ZČU, na přednáškách se přednáší látka, která se na cvičeních procvičuje, bohužel se zde často stává, že studenti nejsou požádáni o spolupráci, tudíž je možné přijít na cvičení, kde je 50 minut ticho a každý student pracuje samostatně. Oproti studium na FEK ZČU jsou.

Filozofická fakult

 1. Oddělení pro vnější vztahy a organizační záležitosti . Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 110 00 Vybrané studijní materiály pro potřeby výuky na středních školách a VOŠ ČZU, FSS OSU, FF UK nebo FEK ZČU..
 2. neboť se čeká na termín FEK ZČU kvůli zamezení překryvu v termínech s jejich konferencí. K íli 1 (Akreditace) se pan proděkan vyjádřil, že tento cíl je průběžně plněn, plán termínu agendy bylo nyní pověřeno studijní oddělení, které má provést analýzu ohledně oborů a počtu studentů, kde bude dostudování.
 3. V pátek 6. listopadu 2015 v 10:00 se v místnosti UC.143 (vedle děkanátu FAV) uskuteční tzv. Erasmus Day, kde budou zástupci zahraničního oddělení ZČU podávat podrobné informace o možnostech zahraničních mobilit pro studenty naší fakulty
 4. utí/bonifikací za výsledky NS
 5. Nechápu, proč studijní oddělení pedagogické fakulty zrušilo otevírací dobu v pondělí ráno a v úterý odpoledne.. Na začátku semestru je to holý nesmysl. Fronta tam je kilometrová a za ty dvě hodiny jí nestihnou zpracovat, ani kdyby měli Dobbyho pod přepážkou a Kráturu u počítače

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - studentskeotazniky

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. Pracoviště FEK ZČU v Plzni a v Chebu . Budova fakulty v Plzni ; Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (FF ZČU, Plzeň). Sedláčkova 38, Plzen, 306 14, Czech Republic. Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzn Zanechat potomkům prosperující zdravou zemi, kde panuje svoboda spolu se sociální odpovědností, chtějí poslanečtí kandidáti TOP 09 v Plzeňském kraji. Opírají se přitom o zkušenosti z celostátní i komunální politiky a o kvalitní zázemí v regionálních zastupitelstvech. Lídrem krajské kandidátky TOP 09 je první místopředseda strany poslanec Marek Ženíšek. Vedle. Akvizice Univerzitní knihovny ZČU Mgr. Zuzana Činátlová Ing. Dana Anderlová Cheb, 25.3.2010 Univerzitní knihovna 5 dílčích knihoven + centrální pracoviště Ekonomická knihovna - Cheb Pedagogická knihovna + 2 samostatné studovny Právnická knihovna - fakulty FPR, FF Knihovna Bory - fakulty FEK, FST, FAV, FEL + 1 samostatná studovna Knihovna zdravotnických studií Zdroje.

vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor Psychologie - specializace psychologie práce a organizace. V letech 1996-2000 působila jako odborná asistentka na Katedře psychologie a sociologie řízení FEK ZČU Plzeň. Od roku 2000 do 2007 pracovala na pozici personální ředitelky ve ŠKODA POWER s.r.o. (dříve ŠKODA ENERGO s.r.o.) studijní oddělení zču fek; šachtar doněck wiki pečené vepřové maso na zelenin. Nelze-li skladbu studijního oboru zjistit z webu školy, měly by být dostupné (většinou za poplatek) tištěné materiály na studijním oddělení. reagovat zde (09.07.2008 23:37:41, Martina) to Andrea: Prošla jsem oba tvé studijní programy na ZČU a zjistila jsem, že nejspíš budeš muset při event. souběhu všechny předměty. s vědeckou a lektorskou činností na FEK ZČU. V současné době . se věnuje centrálnímu plánování a kapacitnímu řízení projek. tově řízeného podniku. Úvodní slovo 9. Úvodní slovo Vážení čtenáři, předkládáme vám vysokoškolskou učebnici Podniková ekonomika - klíčové oblasti

Fakulta ekonomická ZČU v Plzn

výroční zpráva - Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL 7 STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST 8 ROZPOČET FEL 12 VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 13 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 15. Jak napsat vedoucímu bakalářské práce Jak oslovit vedoucího bakalářské práce? Odpovědi . Anotace bakalářské práce představuje čtenáři problematiku, kterou v ní následně budete řešit Jana Křtitele v Chudenicích a pracuje jako vedoucí technického oddělení tiskárny Typos v Plzni. TOP 09: 6. Ing. et Ing. Miloš Nový. Ing. et Ing. Miloš Nový 57 let vysokoškolský učitel, emeritní děkan FEK ZČU Plzeň, TOP 09. Miloš Nový se narodil 18. od roku 2006 do roku 2010 pracoval ve funkci proděkana pro studijní.

Filozofická fakulta - Studijní referentk

19. Vinobraní zkušeností - Sympozium klinické farmacie René Macha je za námi. Přečtěte si ohlédnutí za celou akcí od PharmDr. Kateřiny Malé Ph.D. Jana Pour Koutníková je na Facebooku. Přidejte se k síti Facebook a spojte se s uživatelem Jana Pour Koutníková a dalšími lidmi, které znáte. Facebook..

Video: Fakulta právnická - Základní informac

Fakulta strojní - zcu

V lednovém čísle najdete informace k průběhu přijímacího řízení na VŠ. Které veřejné školy nabírají bez přijímaček, dny otevřených dveří v lednu, co vás čeká u.

 1. Západočeská univerzita v Plzn
 2. Získání JIS karty - Suppor
 3. FEL Plzen - studijni oddeleni
 4. Studijní oddělení - Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praz
 5. Zahraniční mobility - Fakulta ekonomická ZČU v Plzn
 6. Učebny FEK v Chebu - zcu
 • Plnoštíhlá móda.
 • Baby photo brno.
 • Čokoládovo malinový cheesecake.
 • Csbeton reklama.
 • Lamborghini veneno cena.
 • Nejspolehlivější toyota.
 • Vietcong 3.
 • Physocarpus opulifolius cervenolisty.
 • Adobe flash reader.
 • Sencor svc 7ca eue2.
 • Bourací kladivo hilti bazar.
 • Chlupaté čelo.
 • Jak urychlit vstrebani otoku.
 • Vložky do bot s podporou klenby.
 • Innsbruck informace.
 • Křídové barvy annie sloan.
 • Bomber pánský.
 • Jekyll and hyde book.
 • Nůž motýlek na triky.
 • Národní zvíře irska.
 • Transmise záření.
 • Nekastrovany kocour.
 • 3d otisky.
 • Koh i noor mondeluz 36.
 • Kapitalismus.
 • Čepy u auta.
 • Jak vysadit magrilan.
 • Sada na opravu promáčklin v karoserii.
 • Asfaltový šindel iko superglass.
 • Check instagram statistics online.
 • Princové jsou na draka akordy.
 • Tortilla s kuřecím masem a fazolemi.
 • Zvukové diktáty 3 třída.
 • Premiere pro cc effects.
 • Potya lom bořená hora bořená hora štětkovice.
 • Pelety cena 2019.
 • Očkování brno gorkého.
 • Michal kavalčík životopis.
 • Šumava klatovy.
 • Zánět hltanu v těhotenství.
 • Brazil keratin.