Home

Bezpečnostní strategie čr 2011

Bezpečnostní strategie ČR Ministerstvo zahraničních věcí

 1. Bezpečnostní strategie České republiky schválena vládou. 09.09.2011 / 15:30 | Aktualizováno: 17.01.2013 / 10:00 Vláda ČR dne 8. září 2011 schválila novou Bezpečnostní strategii České republiky
 2. 3. Bezpečnostní strategie ČR navazuje ve svých východiscích a ve vymezení bezpečnostních zájmů na Bezpečnostní strategii ČR z roku 2003 a aktualizuje Bezpečnostní strategii ČR z roku 2011. Zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru
 3. Bezpečnostní strategie ČR (2011) Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu. Základní informace o dokumentu. Název dokumentu. Bezpečnostní strategie ČR (2011) [BS ČR 2011] Odpovědná instituce. MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ.
 4. Východiska aktualizace bezpečnostní strategie ČR 2011 Interní workshop, 15. 2. 2011, Karolinum, Praha realizovaný v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR (VG20102013009) Shrnut
 5. istra obrany, bývalý
 6. Bezpečnostní strategie ČR 2011 realizovaný v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR (VG20102013009) Organizátor Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK Termín 15. únor 2011.
 7. Bezpečnostní strategie ČR (2011) 2011--Koncepce jednotné prezentace ČR [akt. 2019] 2005--Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích (2017) 2017--Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018-2030: 2018: 2030: Střednědobá vize posilování kapacit České rozvojové agentury.

Bezpečnostní strategie ČR (2011) Databáze strategií

 1. isterstvo zahraničních věcí. Bílá kniha o obraně ČR. Dokument schválený vládou ČR dne 18. 5. 2011. Dostupné z . Statistická ročenka 2010. Česká republika: Požární ochrana, integrovaný záchranný systém, Hasičský záchranný.
 2. Národní obranná strategie ČR : 1997: Záměr koncepce výstavby AČR do roku 2000 s výhledem do roku 2005 : 1999: Vojenská strategie ČR : 1999: Bezpečnostní strategie ČR : 2001: Bezpečnostní strategie ČR : 2001: Doktrína Armády České republiky : 2002: Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR : 200
 3. Bezpečnostní strategie České republiky 2011. strategie. Bezpečnostní strategie České republiky 2011 [ PDF , 285KB ] Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. ©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena.
 4. Bezpečnostní strategie ČR. krizové řízení. Základní koncepční dokument vlády ČR, který specifikuje na základě bezpečnostních hrozeb a z nich plynoucích rizik bezpečnostní zájmy ČR a stanovuje místo a úlohu správních úřadů, orgánů územní samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních, záchranných aj.

Vojenské rozhledy - K aktualizaci Bezpečnostní strategie

 1. Bepečnostní strategie ČR 2011. 11.9.2011 Nezařazené. Vláda schválila dne 11. září 2011 novou bezpečnostní strategii. V materiálu je vytipováno devět bezpečnostních hrozeb mezi nimiž stále figuruje terorismus a šíření zbraní hromadného ničení, ale také stále aktuální regionální konflikty, důsledky migrace.
 2. Etická komise ČR; Instrukce pro vyhlašování jednotlivých stupňů bezpečnostní ochrany důležitých objektů pdf, 105 kB Bezpečnostní strategie České republiky 2015 pdf, 232 kB Obranná strategie České republiky pdf, 239 kB PPOV. Činnost zajišťuje Úřad vlády
 3. Vláda ČR schválila aktualizaci Bezpečnostní strategie České republiky. Dokument nově zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí od roku 2011, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru, a definuje způsob, jakým bude Česká republika těmto hrozbám čelit
 4. navazuje na Národní inovační strategii (schválenou vládou dne 27.9.2011), na Koncepci zahraniční politiky (schválenou vládou dne 20.7.2011) a na Bezpečnostní strategii ČR (schválenou dne 8.9.2011). Strategie respektuje zásady obsažené ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR (schválený vládou dne 11.1.2010)

Strategické dokumenty - databaze-strategie

 1. Bezpečnostní strategie ČR (Bezpečnostní strategie) je vládní dokument zpracovaný ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentem ČR na principu nadstranickosti. Na tvorbě dokumentu se rovněž podílela bezpečnostní komunita ČR zahrnující zástupce státní i nestátní sféry
 2. Nová bezpečnostní strategie ČR schválená na začátku února snese adjektivum aktualizovaná, jedná se totiž pouze o upravenou strategii z roku 2011. Mimo jiné nově odráží bezpečnostní realitu vzhledem k Rusku, přestože není explicitně jmenováno
 3. istrativa splnila slib a zveřejnila tři klíčové strategické dokumenty v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky..
 4. Dobrou zprávou je, že převzala strukturu i základní východiska Bezpečnostní strategie z roku 2011. Potvrzuje strategický zájem České republiky na udržení kredibility a soudržnosti NATO a EU jakožto hlavních pilířů bezpečnosti ČR, rovněž tak důraz na bezpečnostní a obranný význam Visegrádské skupiny zůstal zachován
 5. ář věnovaný aktualizaci Bezpečnostní strategii ČR. bezpečnostní strategie ČR Poslanecké sněmovny.Cílem se
 6. V Bezpečnostní strategii ČR se hrozba kybernetických útoků objevila v roce 2011, kdy byla aktualizována Bezpečnostní strategie z roku 2003. Strategie obsahuje vize, kterých chce Česká republika dosáhnout při dodržování principů, které si stanovila pro vykonávání kybernetické bezpečnosti

Komentář think-tanku Evroé hodnoty k nové bezpečnostní strategii ČR pro rok 2015. Ke stáhnutí v PDF ZDE.. Vláda připravuje aktualizaci Bezpečnostní strategie, kterou chce reagovat na změny bezpečnostního prostředí, které se od poslední čtyři roky staré verze udály. Z pohledu načasování je třeba ocenit, že k aktualizaci Bezpečnostní strategie ČR dochází. Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Obsah: Usnesení Vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 (pdf, 34 kB) Předkládací zpráva (pdf, 33 kB) Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 (pdf, 236 kB) Úvod; Východiska Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 V prosinci 2003, několik dnů před přijetím Evroé bezpečnostní strategie, pak byla schválena zatím poslední a dodnes platná verze Bezpečnostní strategie ČR. Vzhledem k dobovým okolnostem není překvapivé, že prominentní místo v ní zaujímá mezinárodní terorismus

Vláda připravuje aktualizaci Bezpečnostní strategie, kterou chce reagovat na změny bezpečnostního prostředí, které se od poslední čtyři roky staré verze udály.. Z pohledu načasování je třeba ocenit, že k aktualizaci Bezpečnostní strategie ČR dochází právě v tento okamžik, a to ze dvou důvodů:. Administrativa ve vhodný čas reaguje na rapidní zhoršení. V Bezpečnostní strategii ČR se hrozba kybernetických útoků objevila až v roce 2011, kdy byla aktualizována Bezpečnostní strategie z roku 2003 (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky: 2011; Ministerstvo zahraničních věcí České republiky: 2015; Národní centrum kybernetické bezpečnosti: 2012) Takové vnímání však není zcela vhodné, pakliže se má model vztahovat ke tvorbě dokumentu, jako je Bezpečnostní strategie ČR. Je tedy nutné hledat koncept, který umožňuje dostatečnou flexibilitu pro specifickou, nejvyšší, strategickou úroveň. [18] 10.3849/1802-7199.11.2011.01.022-031. Issue: Volume 11, Number 1 (June. Možná jsme vás předchozími řádky naladili, abyste si přeci jen Bezpečnostní strategii 2015 prolistovali celou. Ale co by bylo ještě lepší - porovnat si jí s Bezpečnostní strategií 2011 (celý text zde). Většina obsahu s výjimkou nově zjevených hrozeb je prakticky stejná. Ale ďábel se skrývá v detailech Vláda ČR dne 4.2.2015 schválila Bezpečnostní strategii ČR, která slouží jako základní dokument bezpečnostní politiky ČR a navazují na ni další strategie a koncepce.Bezpečnost ČR je založena na prinicipu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví, svobody, lidské důstojnosti a majetku

Video: Vojenské rozhledy - Bezpečnostní systém ČR a nutnost jeho

České strategické dokumenty Ministerstvo obran

Bezpečnostní strategie a činnost soukromých bezpečnostních služeb? Neřešeno. V odstavci 101. této strategie nalezneme následující text: Klíčovou roli při zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva hrají bezpečnostní sbory, zejména pak Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR Ministerstvo obrany ČR. 2011. Schválena vládou ČR dne 18. května 2011, usnesením č. 369. Bezpečnostní strategie České republiky. Ministerstvo obrany ČR. Schválena vládou ČR dne 8. září 2011, usnesením č. 665. Základní dokument bezpečnostní politiky ČR, na který navazují dílčí strategie a koncepce

Bezpečnostní strategie České republiky 2011

Bezpečnostní strategie má navíc meziresortní působnost, na kterou navazují další dokumenty. Mezi hrozbami definovanými v Bezpečnostní strategii 2011 jsou tedy i ty, které nemají přímý dopad na naši bezpečnost, ale ohrožují naše spojence. Mezi aktuální bezpečnostní hrozby tak patří: - terorismu Obranná strategie ČR nahrazuje Vojenskou strategii ČR z roku 2008. Materiál navazuje na klíčové strategické dokumenty ČR a NATO, především Bezpečnostní strategii ČR (2011) a Strategickou koncepci NATO (2010) a reflektuje rovněž Evroou bezpečnostní strategii přijatou v roce 2003 Bezpečnostní strategie ČR (2011). Praha: Ministerstvo zahraničních věcí. ISBN 978-80-7441-005-5. Brehovská L (2011). Blackout. Kontakt. 13/1: 107-111. ISSN 1212-41. Frank L (2002). Bezpečnostní politika. In: Zeman P. Česká bezpečnostní terminologie: Výklad základních pojmů

Strategie dále navazuje na Národní inovační strategii (schválenou vládou dne 27.9.2011), na Koncepci zahraniční politiky (schválenou vládou dne 20.7.2011) a na Bezpečnostní strategii ČR (schválenou dne 8.9.2011). Strategie respektuje zásady obsažené ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR (schválený vládou dne 11. Bezpečnostní strategie EU účinného demokratického a justičního dohledu, prevence, výměna informací, operativní spolupráce (v rámci Lisabonské smlouvy byl zřízen Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI)), integrovaná správa hranic, inovace odborné přípravy a rozšiřování rozměru vnější bezpečnosti spoluprací s třetími. Resortní bezpečnostní cíle - září 2015 Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, je poskytovatel rovněž povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém h Tato literatura je jistě základem bezpečnostní literatury vůbec a pokud se chceme orientovat v problematice bezpečnostních hrozeb, tak se jistě bez této odborné literatury neobejdeme. ČESKO, Bezpečnostní strategie ČR 2015. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ústav mezinárodních vztahů. [online] 2015 [18-2-2015]

Vláda představila novou bezpečnostní strategii ČR, která reflektuje aktuální mezinárodní, bezpečnostní a jiné hrozby, byť v základu je to pouze aktualizovaný dokument z roku 2011. Nicméně mám dobrý pocit z některých závazků, které se vláda tímto dokumentem zavazuje dodržet, jako je například posilování schopnosti přijímat na území ČR ozbrojené síly. S cílem reagovat na tento vývoj a posílit relevanci českých bezpečnostních dokumentů rozhodla koncem loňského roku Bezpečnostní rada státu, že Bezpečnostní strategie ČR bude novelizována. Tento proces již probíhá a má být dokončen zhruba do poloviny roku 2011. Definice hrozeb a hodnocení rizi Strategie dále navazuje na Národní inovační strategii (schválenou vládou dne 27. 9. 2011), na Koncepci zahraniční politiky (schválenou vládou dne 20. 7. 2011) a na Bezpečnostní strategii ČR (schválenou dne 8. 9. 2011). Strategie respektuje zásady obsažené ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR (schválený vládou. Bezpečnostní strategie ČR (2011): Základními východisky pro zajištění obrany a bezpečnosti ČR jsou aktivní účast v systému kolektivní obrany NATO opírajícím se o silnou transatlantickou vazbu, rozvoj schopností EU pro zvládání krizí a spolupráce s partnerskými zeměmi

Bezpečnostní rada státu rovněž projednala na počátku února dokument Dlouhodobý výhled pro obranu 2035. Právě ten by měl podle ministerstva obrany nahradit Bílou knihu o obraně z roku 2011. Z daného dokumentu by navíc mělo vycházet i zpracování Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2030 plánované na letošní rok Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 - 2015, Strategie romské integrace do roku 2020, Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám, Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, Národní strategie ochrany prá

Usnesením Vlády České republiky č. 599 ze dne 10. srpna 2011 byla schválena Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 - 2020 jako samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní princip V březnu roku 2011 byl schválen zákon č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2011. Byl tak zapracován dopad zákona č. 402/2010 Sb. 1, který zpřísňuje podmínky podpory využívání obnovitelných zdrojů energie. Tato novela souvztažně navýšila rozpočet příjmů i výdajů o 11,7 mld BALABÁN, M. Noví globální a regionální aktéři a světová a evroá bezpečnost. Working paper 2/2011. Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015: Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR

Bezpečnostní strategie ČR - Ministerstvo vnitra České

Bepečnostní strategie ČR 2011 Společnost krizové

První Bezpečnostní strategie byla schválena vládou dne 17.2.1999 jako základní koncepní dokument bezpenostní politiky státu (těsně před vstupem R do NATO). Následně proběhly dvě novelizace - 2001 a 2003. Nová BS byla schválena vládou 8.10.2011. Definuje ve Koncepní dokument Bezpečnostní strategie ČR definuje východiska BP, bezpenostní zájmy, hrozby, způsoby a prostředky, jak těmto hrozbám elit. Trocha historie 2011: 29 606 mil Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010) Zpět na ministerstva. 11. Ministerstvo zahraničních věcí Bezpečnostní strategie ČR (2011) Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018-2030. Zpět na ministerstva. 12. Ministerstvo zdravotnictv Bezpečnostní analýza Libereckého kraje 5 2 ANALÝZA KRIMINALITY KRAJE 2.1 Trestná činnost vregionech ČR a vLibereckém kraji Nejvyšší podíl na celkové kriminalitě vroce 2007 zaujímá území hl. m. Prahy - 24,43 % Významným dokumentem pro energetickou bezpečnost hl. m Prahy je Bezpečnostní strategie České republiky, která je základním dokumentem bezpečnostní politiky ČR. Na něj navazují dílčí strategie a koncepce. V roce 2011 vláda schválila dokument nazvaný Bezpečnostní strategie České republiky. V jeho úvod

Zaměří se na nové priority bezpečnostní politiky v Evropě v kontextu strategické koncepce NATO přijaté v roce 2010 i připravované nové Bezpečnostní strategie ČR. S hlavním projevem Jak čelit novým bezpečnostním hrozbám v Evropě na prahu 2. dekády 21. století na konferenci vystoupí Gábor Iklódy, náměstek. 3.1.2 Analýza bezpečnostní strategie ČR Obrázek 13 - Vývoj spotřeby ropy dle sektorů v ČR 1973-2011 (v %)..... 57 Obrázek 14 - Spotřeba ropy v ČR 2005-2013 (v kt).. 58 Obrázek 15 - Objem výroby a poptávka po rafinerských produktech v ČR v roce 2012 (v kt.

Dokumenty Vláda ČR

Na schválení nové strategické koncepce NATO bude od začátku roku 2011 navazovat příprava nové Bezpečnostní strategie České republiky. Stávající znění tohoto dokumentu pochází z roku 2003 a již zastaralé. Nová česká bezpečnostní strategie z roku 2011 by měla obsahově vycházet právě z nové strategické koncepce NATO Bezpečnostní strategie a jiné materiály. Koncepce_zahranicni_politiky_CR 2015; Bezpecnostni_strategie_2015; UV č.79 bezpečnostní strategie ČR 2015 - 04022015; Bezpecnostni_strategie_CR_2011; UV 665 bezpečnostní strategie ČR 2011; Bezpecnostni_strategie_200

REFLEXE AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ REFLEXE AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY 2011STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY 2011 (KOMPARACE NÁZORŮ BEZPEČNOSTNÍ KOMUNITY S TEXTEM DOKUMENTU) Z úvodu dokumentu: Vláda ČR dne 8. září 2011 schválila novou Bezpečnostní strategii České republiky. Ministerstvo za Přehled SZBP. ISSN 2533-4263 . 10/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB) Agenda SZBP EU a vnější činnost, zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), aktuální zahraničněpolitické otázky, Bělorusko, Bosna a Hercegovina - operace ALTHEA, Nikaragua, zahraničněpolitická témata na říjnových evroých summitech, mimořádné zasedání Evroé rady 1 Hledat video, audio, obrázky a další soubory Hledat soubory. Nahrát soubory Zpět. Men Vývojové trendy v bezpečnosti ČR Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - Technická univerzita Ostrava * Nová bezpečnostní strategie ČR Komplexní řešení ochrany území Adaptace na změnu klimatu Vývojové trendy v bezpečnosti ČR Bezpečnostní strategie ČR Životní zájmy Strategické zájmy Další významné zájmy.

Platná Bezpečnostní strategie ČR byla přijata již v roce 2003 a dnes je s ohledem na změny v bezpečnostním prostředí zastaralá. MZV se proto rozhodlo přistoupit k její aktualizaci, ke které má dojít v první polovině roku 2011. Seminář měl dva hlavní cíle Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Vyhláška č.240/2012 Sb.,kterou se provádí zákon o ZZS Bezpečnostní strategie České republiky, schválená vládou v únoru 2015, MZV ČR Praha 2015, ISBN 978-80-7441-005- Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje (aktualizace 2012) je jedním ze základních analytických - Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011 - 2014, - Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2011

Vláda aktualizovala Bezpečnostní strategii České republiky

4.1 KRIMINALITA NA ÚZEMÍ OOP ČR HOŘOVICE (PŘEHLED ZE STATISTICKÝCH VÝSTUPŮ POLICIE ČR V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 DO 31. 12. 2014) - TRESTNÉ ČINY 2012 2013 2014 Trestné činy 276 295 224 Obecná kriminalita 440 462 328 Zdroj: PČR a MěP Hořovice Za MěP Hořovice jsou uvedeny pouze hodnoty za dobu funkce, tj. od 1. 4. 2014 Jiří Schneider byl odpovědný za přípravu předchozí Bezpečnostní strategie ČR, která byla vládou schválena v roce 2011, proto jsem velice rád, že se uvolil porovnat oba dokumenty. Vláda dnes schválila. READ MOR Bezpečnostní strategie České republiky, schválená vládou v únoru 2015, MZV ČR Praha 2015, ISBN 978-80-7441-005-5 Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017 - 2020, MV ČR, Praha 201 Bezpečnostní analýza Libereckého kraje - aktualizace 2010 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NAOBDOBÍ 2009-2011 Liberec - aktualizace 2010. Bezpečnostní analýza Libereckého kraje - aktualizace 2010 Strana 2 OBSAH 2.1 Trestná činnost v regionech ČR a v Libereckém kraji.

Česko vytváří novou obrannou strategii | Easy MagazinePivovary Staropramen sMgrAbsolventi – Chci na politologii
 • Výhřez ploténky operace.
 • Rozdělení počítačových virů.
 • Sionisté versus chasidé.
 • Osobní dopis omluvný vzor.
 • Nabozensky obchod.
 • Log sigmoid transfer function.
 • Jak nastavit nfc.
 • Střední policejní škola hradec králové.
 • Nakatomi plaza 1988.
 • Radio pioneer bluetooth.
 • Dvpp klavír.
 • Instalace fedora 25.
 • Jaguar 3.0 diesel.
 • Švýcarský sýr.
 • Valak real.
 • Asus zenbook ux310ua fc891t.
 • Gabriela jiráčková rozhovor.
 • Barikové chipsy.
 • Dvořák svahové sekačky sro pohled.
 • Jayma mays filmy a televizní pořady.
 • Cvičení v mš.
 • Hostivice vyhlidka letiste.
 • Převod dovolené do dalšího roku 2020.
 • Král šalamoun příběh.
 • Motýlí keř prodej.
 • Virus bc.
 • Photoshop actions free.
 • Achát na křídlech andělů.
 • Ponorka u 35.
 • Vilnius židovské ghetto.
 • Thanksgiving menu.
 • Korektor českého jazyka.
 • Vlajka hong kong.
 • Black veil brides tour europe 2018.
 • Želva zelenavá potrava.
 • Dalibor janda skupina.
 • Odstraneni myomu ultrazvukem.
 • Windows 10 blokování odesilani dat.
 • Jména samurajů.
 • Bronzový plech 2mm.
 • Uranos.